Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Selvbetjening

Sundhed og læge

Ansøg om optagelse i Sydtrafiks handicapkørselsordning

Er du permanent svært bevægelseshæmmet, og benytter ganghjælpemidler, som er bevilliget af kommunen (Servicelovens §112), eller er stærk svagtseende? Så se her hvordan du søger om handicapkørsel.

Skift læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl.

Henvisning til røntgenundersøgelse

På denne side kan du som privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer henvise til røntgenundersøgelse.

Sundhedskort

EU-sygesikringsbevis

Du vil normalt modtage kortet i løbet af 2-3 uger, efter du bestilt kortet.

Tilmelding til specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. På denne side kan der tilmeldes til ordningen.

Lægeliste

Her kan du se læger og speciallæger i dit område.

Henvisningsskema til socialtandpleje

Er du hjemløs eller har du svært ved at opholde dig i egen bolig? Og har du samtidig svært ved at bruge det almindelige tandplejetilbud? På denne side kan der tilmeldes ordningen vedr. socialtandpleje.

Skift sygesikringsgruppe

Journaloverdragelse

Helbredstillæg

Begravelseshjælp

Pårørende har i nogle tilfælde ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig.

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning.