Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afrapportering for paragraf 18-midler

Hvis din forening har modtaget paragraf 18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. For paragraf 18-midler modtaget i 2019 skal skemaet indsendes senest den 1. april 2020.

Her kan du læse mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde (paragraf 18 midler).

 

Hvornår skal afrapporteringen indsendes?

Foreninger, der har modtaget paragraf 18-midler i 2019, skal udfylde og indsende afrapportering via skemaet neden for senest den 1. april 2020.

Afrapportering: Anvendelse af §18-midler

Redegør for de enkelte udgifter i feltet nedenfor eller vedhæft regnskab.
Vedhæft KUN regnskab for anvendelse af §18-midler. Vedhæft IKKE foreningsregnskab, kvitteringer ol.

Vær opmærksom på, at forvaltningen efterfølgende kan bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis det skønnes nødvendigt.