Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Selvbetjening

Få adgang til selvbetjeningsløsninger vedr. flytning, byggeri og bolig i Billund Kommune.

Ansøg om byggetilladelse

Opførelse af nye bygninger og ombygninger kræver som hovedregel tilladelse fra kommunen.

Udbud - Afgiv købstilbud på grunde i Billund Kommune i udbud

Du kan frem til torsdag d. 1. oktober 2020 afgive købstilbud på grunde i Billund Kommune i udbud i Stenderup-Krogager.

Anmod om hegnssyn

Som grundejer kan du anmode om hegnssyn, hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælles hegn i skel, egne hegn eller beplantning i skellet mellem jeres grunde.

Afgiv købstilbud på grunde i Billund Kommune udenfor udbudsrunde

Her kan du afgive købstilbud på samtlige boliggrunde til salg i Billund Kommune udenfor udbudsrunde.

Erklæring vedrørende teknisk dokumentation

Skift skorstensfejer

Billund Kommune har pligt til at stille en skorstensfejer til rådighed, men man kan frit vælge den skorstensfejer, man ønsker. På denne side kan du skifte din skorstensfejer.

Fritagelse for byggeskadeforsikring

Ansøg om dispensation fra lokalplan eller byplanvedtægt

Hvis et byggeprojekt ikke overholder en gældende lokalplan eller byplanvedtægt, skal du søge om dispensation.

Ansøg om landzonetilladelse

Som udgangspunkt kræver al byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landzonetilladelse.

Anmeld indeklimaproblemer og skimmelsvamp

Indeklimaproblemer / skimmelsvamp kan være skadelige for både dit helbred og for din bolig.