Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ejendomsbeskatning

Billund Kommune kan yde lån til betaling af ejendomsskat.

Betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du

ejer fast ejendom
selv bruger ejendommen til beboelse
har friværdi indenfor ejendommens offentlige vurdering
og opfylder mindst én af følgende betingelser

er fyldt 65 år eller
modtager folkepension, førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse
modtager efterløn
Ejerens indkomst har ingen betydning for oprettelse af en låneordning.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

Ansøgningsfrist

Kommunen skal have modtaget ansøgning til 1. rate senest den 1. februar og til 2. rate senest den 1. august.

Sikkerhed for lånet

Billund Kommune tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Der er ingen omkostninger ved oprettelsen af lånet for dig som låner. Billund Kommune betaler tinglysningsafgiften.

Når lånet, inkl. renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende, tager vi stilling til, om lånet kan fortsætte.

Renter

Renter beregnes og tillægges lånet hvert år den 31. december; men du skal først betale dem, når hele lånet skal betales.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter renteprocenten for et kalenderår ad gangen. Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før.

Renten for 2014 er fastsat på samme måde og udgør 1,84% p.a.

Renteudgiften er ikke fradragsberettiget.

Ved tilbagebetaling af lånet gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget er 33% i 2011. Herefter falder rentenedslaget med 1% om året, indtil det i 2019 udgør 25%.

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist)
Når låntageren flytter (der kan være særlige regler ved flytning på plejehjem eller institution)
Når låntageren dør – dog kan ægtefællen der sidder i uskiftet bo overtage lånet, hvis ægtefællen opfylder betingelserne, for at kunne låne til betaling af ejendomsskat.