Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Selvbetjening

Sundhed og læge

Skift læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl.

Ansøg om optagelse i Sydtrafiks handicapkørselsordning

Er du permanent svært bevægelseshæmmet, og benytter ganghjælpemidler, som er bevilliget af os, eller er stærk svagtseende? Så kan du søger om handicapkørsel

Sundhedskort

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark. Du kan bestille et nyt sundhedskort på denne side.

Henvisning til røntgenundersøgelse

På denne side kan du som privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer henvise til røntgenundersøgelse.

EU-sygesikringsbevis

Du vil normalt modtage kortet i løbet af 2-3 uger, efter du bestilt kortet.

Tilmelding til specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. På denne side kan der tilmeldes til ordningen.

Lægeliste

Her kan du se læger og speciallæger i dit område.

Henvisningsskema til socialtandpleje

Er du hjemløs eller har du svært ved at opholde dig i egen bolig? Og har du samtidig svært ved at bruge det almindelige tandplejetilbud? På denne side kan der tilmeldes ordningen vedr. socialtandpleje.

Skift sygesikringsgruppe

Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin mv. Du kan vælge mellem to sikringsgrupper

Journaloverdragelse

Til dig som ønsker at skifte læge og skal overdrage journalen. Har du fået en ny læge på grund af praksisnedlæggelse eller -overdragelse, kan du senest 14 dage efter lægeskiftet fravælge, at din nye læge skal have din journal.

Helbredstillæg

Du kan søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk.

Begravelseshjælp

Pårørende har i nogle tilfælde ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig.

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning.