Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Selvbetjening

Miljø, energi, natur og vand

Anmeld/Ansøg om skovetablering

Hvis du vil plante en ny skov med et areal over 0,5 hektar, skal du på denne side søge om tilladelse hos Billund Kommune.

Ansøgning om statusvurdering af §3 areal

På denne side kan du digitalt ansøge om en statusvurdering af et naturbeskyttet areal.

Erklæring om at beholder tages ud af drift

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant hvert 10. år. Beholderen skal ikke kontrolleres, hvis den tages ud af drift. Når beholderen er tømt og rengjort og det skriftligt er meddelt kommunen, anses den for at være taget ud af drift.

Anmodning om beholderkontrol - 5 eller 10 års kontrol

Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 5. eller 10. år. Det er brugeren af beholderen, der er ansvarlig for, at beholderen bliver kontrolleret. Du skal, som bruger sende en anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant, senest 6 måneder inden gyllebeholderen skal kontrolleres.

Anmeld rotter

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter kan du anmelde det her.

Tilmeld/afmeld SMS påmindelser om naturvejlederture

På denne side har du mulighed for at tilmelde eller afmelde dig SMS påmindelser om kommende naturvejlederture. Du vil efterfølgende modtage en påmindelse på SMS cirka en uge før hver naturvejledertur finder sted.

Grøn ordning

Formålet med Grøn ordning er at skabe større lokal accept af opstilling af vindmøller på land.

Dispensation om ændring af beskyttet natur

Planlægger du at grave, plante, bygge eller foretage andet arbejde der kan medføre en tilstandsændring af beskyttet naturtyper? Så skal du på denne side søge om dispensation og tilladelse hos kommunen.

Byg og miljø ansøgningssystem

Ansøg om etablering eller fjernelse af sø

Indberet oversvømmelse på din ejendom

Kommunen efterlyser oplysninger om områder, hvor oversvømmelser giver problemer.