Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til fysisk udvikling

Her kan du som ikke organiserede aktør søge om tilskud til fysisk udvikling.

Her kan du læse mere om større til udvikling - tilskud til fysisk og strategisk udvikling for ikke organiserede aktører.

Søg om støtte til fysisk udvikling

Oplysninger om ansøger/forening

Om den fysiske udvikling

Budget

Budgettet skal minimum indeholde arbejdsløn til håndværkere, materialer og leje af udstyr
Bemærk: Der gives højest tilsagn om 50 % af det søgte tilskud og tilskuddet kan højest bliver på tilsagnsprocenten af den faktiske afholdte udgift,

Yderligere oplysninger