Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udvikling - Tilskud til fysisk udvikling

Her kan du som folkeoplysende forening du søge om tilskud til fysisk udvikling.

Her kan du kan læse mere om puljen for Udvikling -  fysisk og strategisk.

 

Du får brug for følgende: 

  • Foreningens CVR nummer
  • Du skal vedhæfte et budget  indeholdende forventede udgifter og indtægter.

 

Søg om støtte til fysisk udvikling

Oplysninger om ansøger/forening

Om den fysiske udvikling

Budget

Budgettet skal minimum indeholde arbejdsløn til håndværkere, materialer og leje af udstyr
Bemærk: Der gives højest tilsagn om 50 % af det søgte tilskud og tilskuddet kan højest bliver på tilsagnsprocenten af den faktiske afholdte udgift,

Yderligere oplysninger