Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Erklæring om indhentelse af børneattest

Her kan du skrive under på, at foreningen indhenter børneattester på ledere, trænere og undervisere.

 Sådan gør du:

 • Log på med foreningens NemID/MitID eller udskriv skemaet
 • Udfyld erklæringen
 • Underskriv med foreningens NemID/MitID eller manuelt

Hvis du indsender erklæringen digitalt, får du til sidst en kvittering, som du kan gemme eller udskrive

 

Her finder du Erklæring om indhentelse af børneattest 

 

Du skal IKKE indsende selve børneattesterne til kommunen - kun erklæringen.

 

Privatpersoner kan ikke selv bestille en børneattest

Som privatperson kan du ikke selv bestille en børneattest.

Når du bliver bedt om det, skal du give dit samtykke til, at børneattesten bliver udleveret af politiet.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du besked ad den vej, når du bliver bedt om at give dit samtykke. Ellers modtager du et brev.

Hvem har pligt til at indhente børneattester?

Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, hvis der er tale om en fast tilknytning.

Det kan fx være:

 • skolelærere
 • fodboldtrænere
 • spejderledere
 • dagplejemødre
 • livreddere i en svømmehal
 • lektiehjælpere
 • samaritter
 • pedeller på skolen
 • ansatte m.m. i trossamfund
 • ansatte m.m. i adoptionsformidlende organisationer

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille børneattest på virk.dk

Offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og andre institutioner, der vil ansætte en person eller har ansatte og frivillige, som beskæftiger sig med børn under 15 år, kan bestille en børneattest på virk.dk.

Hvis borgeren ikke har Digital Post

Hvis du skal bestille en børneattest for en person, som er fritaget for Digital Post, skal du benytte en særlig blanket til rekvirering af børneattesten.

Personen, som børneattesten vedrører, skal underskrive en samtykkeerklæring i blanketten, som du efterfølgende skal sende til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

Du finder blanketten til rekvirering af børneattest på politiets hjemmeside:

Positiv børneattest

En positiv børneattest omfatter oplysninger om sager, hvor der er afsagt dom om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
 • udøvelse af terrorisme
 • billigelse af landsforræderi eller terrorisme
 • hvervning til fremmede styrker

Negativ børneattest

En negativ attest - eller blank attest - betyder, at den person, som attesten vedrører, ikke har domme om sædelighedsforbrydelser eller terrorvirksomhed bag sig.