Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgning om anvendelse af fyrværkeri

Det er tilladt at anvende fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Der skal søges tilladelse til at anvende fyrværkeri udenfor denne periode.

Anvendelse af professionelt fyrværkeri kræver tilladelse fra den kommune hvori det ønskes anvendt.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Hvor fyrværkeriet ønskes anvendt
  • hvornår fyrværkeriet ønskes anvendt
  • hvilke fyrværkeriartikler der ønskes anvendt
  • hvordan der sikres opfyldelse af kravene om afstande og afskærmning i forhold til omgivelserne; bekendtgørelsens § 26 og § 28.
  • hvordan risikoen for skader på personer og værdier minimeres; bekendtgørelsens § 25

Overtrædelse

Anvendelse af fyrværkeri uden tilladelse anmeldes til politiet. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan medføre bøde på 5.000 kr.

Der skal ikke søges om tilladelse til at anvende småfyrværkeri, dvs. fyrværkeri, der typisk er til indendørs brug.

Ansøg om professionel anvendelse af fyrværkeri