Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Løsningen anvendes når der skal anmodes om udbetaling af tilskud til løn eller rejseudgifter til en person, der assisterer en handicappet medarbejder.

Du får brug for følgende

  • Borgerens CPR-nummer
  • Navn og adresse
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Lønsedler på vedkommende som udfører den personlige assistance

Sådan gør du

Anmod om udbetaling af tilskud til personlig assistance

  1. Login med NemID/MitID
  2. Angiv oplysninger om virksomheden
  3. Angiv oplysninger om bevillingshaver
  4. Angiv oplysninger om udbetaling af tilskud
  5. Dokumenter udbetalinger
  6. Afslut forløb med en underskrift

Yderligere information

For at få udbetalt bevilget støtte til personlig assistance til personer med handicap i erhverv, skal du sende en anmodning herom senest efter udløbet af hvert kvartal.

Jobcentret udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at jobcentret har modtaget anmodningen.

Der kan alene udbetales refusion for det tidsrum, der ligger indtil tre måneder før at ansøgningen modtages i jobcentret.