Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Selvbetjening

Familie, børn og unge

Send en underretning til Familieafdelingen

Du kan her på siden læse om, hvordan du sender en ikke-anonym underretning til Familieafdelingen.

Send en anonym underretning til Familieafdelingen

Du kan som borger lave en anonym underretning til Familieafdelingen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for omsorgssvigt.

Digital pladsanvisning

Digital Pladsanvisning har åbent døgnet rundt. Du kan derfor betjene dig selv, når det passer dig.

Ansøgning, merudgiftsydelser barn med handicap

Ansøgning om merudgiftsydelse efter serviceloven § 41. Hvis du har nødvendige merudgifter som følge af dit barns handicap eller kroniske sygdom, kan du søge om at få merudgifterne dækket af kommunen.

Ansøgning om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste

Du har mulighed for at ansøge om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §42, hvis du er forælder til et handicappet barn.

Begravelseshjælp

Pårørende har i nogle tilfælde ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig.

Indskrivning til skolestart

Her kan du indskrive dit barn i børnehaveklasse i forbindelse med skolestart.

Vielser/Trauung/marriage

Ansøgning om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

Har du en bevilling på lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste, kan du her ansøge om konkret udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Ansøgning om fritidspas (kontingentstøtte og/eller støtte til udstyr)

Går dit barn ikke til en fritidsaktivitet? Få økonomisk støtte til kontingent og udstyr.