Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøg om gravetilladelse

Hvis du vil foretage opgravninger uden for din egen grund, f.eks. i forbindelse med nedgravning af kabler og rørledninger, skal du forinden have en gravetilladelse fra kommunen. Dette gælder også opgravninger, der vedrører stik på private fællesveje i byområderne.

Du får brug for følgende...

  • beskrivelse af, hvad det er for et arbejde, du ønsker at udføre
  • beskrivelse af, hvor du ønsker at grave
  • afmærkningsplan

Ansøg om gravetilladelse her - start selvbetjening her

Det skal du være opmærksom på...

Vær opmærksom på at få alle oplysninger ind i ansøgningen - særligt element; eksempelvis kørebane, fortov, rabat mm.

Belægningstype (asfalt, fliser, græs mm.) kan du skrive ind i alternativ beskrivelse.

Hvis du har brug for at uddybe yderligere, så brug meget gerne bemærkninger til eksempelvis til at skrive, om du skal skære i asfalten og hvordan.

Der er i ansøgningen en vejledning, som du kan finde, hvis du klikker øverst til højre på vejledning, mens du ansøger eller inden du starter.

For vi bedre kan se, hvor det er du skal grave, kan du sende et kortbilag med ansøgningen. Dette bilag kan du vedhæfte, når du laver ansøgningen. Tegninger skal udarbejdes i overensstemmelse med Håndbog for afmærkning af vejarbejder inklusiv den eller de relevante tegningsnumre. Alternativt skal der medfølge en afmærkningstegning til den specifikke gravning.

Tegninger: Håndbog for afmærkning af vejarbejder

Ledningsarbejder: Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

Når vi modtager din ansøgning til gravetilladelse, og kan godkende den, vil du automatisk modtage en mail med den godkendte gravetilladelse. Husk derfor at tjekke om mailadresser og øvrige kontaktoplysninger er korrekte.

Læs om opgravning uden for egen grund