Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøg om landzonetilladelse

Som udgangspunkt kræver al byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landzonetilladelse.

Du får brug for følgende...

Sammen med ansøgningen skal du vedhæfte tegninger/skitser, beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene, størrelsesforhold og afstand til skel og andre bygninger. Du kan vedhæfte tegninger/skitser sidst i forløbet.

Ansøg om landzonetilladelse

Hvis du vil vide mere om landzonetilladelser