Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmod om hegnssyn

Som grundejer kan du anmode om hegnssyn, hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælles hegn i skel, egne hegn eller beplantning i skellet mellem jeres grunde.

Du får brug for følgende:

  • NemID/MitID for dig som ejer
  • Fuldmagt eller NemID/MitID fra eventuelle medejere af ejendommen
  • Oplysninger om adresse og matrikelnummer på din ejendom
  • Oplysninger om din nabos navn og adresse
  • Oplysninger om eventuelle lejere eller forpagtere på din eller din nabos ejendom
  • Oplysninger om eventuelle særlige bestemmelser om hegn for din ejendom og naboejendom
  • Eventuelle kort, skitser eller billedmateriale

Sådan gør du:

 

Hvis ejendommen ejes af flere, skal medejer også underskrive, eller du skal vedlægge fuldmagt fra medejeren. Hvis du ønsker at vedlægge fuldmagt fra en evt. medejer, skal du anvende løsningen for eneejere.

Anmodning om hegnssyn for eneejere

Anmodning om hegnssyn for flere ejere