Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vi cykler meget og løber mindre

Knap så meget fitness og fysisk træning, men en del aktivitet med praktisk arbejde i hjemmet og meget cykling. Sådan bevæger Billund Kommunes borgere sig ifølge en ny analyse fra undersøgelsen Danmark i Bevægelse.

Når borgerne i Billund Kommune bevæger sig, er der stor sandsynlighed for, at de sidder på en cykel.

Det viser en ny analyse fra undersøgelsen Danmark i Bevægelse, der med 163.000 besvarelser er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner.

Målingen viste også, at borgerne i Billund Kommune i langt mindre grad end landsgennemsnittet sætter fødderne i fitness centeret. Man ligger også lavere end landsgennemsnittet i motionsformer som svømning, løb og smidighedstræning. Til gengæld hopper den gennemsnitslige borger i Billund Kommune altså gerne på cyklen for at få motion, ligesom man i højere grad end landsgennemsnittet udfører praktisk arbejde i hjemmet mindst en gang om ugen.

 

”Det er værdifuldt at få et indblik i borgernes bevægelsesvaner, da vi ved, at mængden af fysisk aktivitet i hverdagen har stor betydning for vores almene sundhedstilstand. Vi ser frem til at bruge resultaterne fra undersøgelsen i det fremadrettede arbejde,” siger leder af HR og sundhedsstaben i Billund Kommune, Lene Bruun.

Et af budskaberne fra undersøgelsen er, at når man vil gøre en indsats for at få nogle til at bevæge sig mere, så skal man tage fat, hvor det ikke kræver en ny vane at skabe en ændring, men blot mere af det samme. Næsten alle er fysisk aktive på den ene eller den anden måde.

 

Store forskelle fra kommune til kommune

Der er overraskende stor forskel på, hvordan og hvor meget borgerne bevæger sig, alt efter hvilken kommune, de bor i. For eksempel er andelen, der løber i fritiden, tre gange større i nogle kommuner end i andre.

Forskellene er dog mere markante, når man ser på enkelte bevægelsesformer, end når man ser det samlede billede. Der er med andre ord forskellige traditioner for idræt og bevægelse på tværs af landsdele og kommuner.

Selv om der er markante forskelle på bevægelsesvanerne fra kommune til kommune, er der nogle generelle mønstre, påpeger Bjarne Ibsen. Han står bag et netop udgivet notat om årsagerne til, at bevægelsesvanerne varierer fra kommune til kommune.

 

”Borgernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund har langt større betydning for, hvor fysisk aktive de er, end hvilke muligheder for bevægelse, de har i deres område,” siger han.

 

Borgernes alder, køn og uddannelse spiller ind:

  • Kvinder er lidt mere aktive i fritiden end mænd.
  • Unge er lidt mere aktive end midaldrende og ældre.
  • Personer med uddannelse er mere aktive i fritiden end personer uden uddannelse.
  • Dem, der er på arbejdsmarkedet eller får folkepension, er mere aktive end dem uden job.

 

Bag målingen står Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

 

Vil du vide mere?

 

Læs om undersøgelsen Danmark i Bevægelse  

Læs rapporten Billund Kommune i Bevægelse

Læs notatet ’Kommunale forskelle på danskernes bevægelsesvaner – årsager og forklaringer’ hos Danmark i Bevægelse