Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fritidsdage den 2.-3. oktober 2021 gennemføres

Der vil være aktiviteter for både store og små, når Fritidsdage i Billund Kommune afvikles i weekenden den 2.-3 oktober. Skal din aktivitet være en del af programmet, er det stadig muligt at melde kultur- og fritidsaktiviteter til Fritidsdage.

Fritidsdage er et nyt koncept, hvor foreningerne under den samlede betegnelse "Fritidsdage" har mulighed for at invitere alle borgere i Billund Kommune til at se, prøve og høre om deres fritidstilbud. Et slags ‘åbent hus’ arrangement for alle foreninger og fritidstilbud.

Fritidsdagene kommer blandt andet til at byde på spejderoplevelser, mere traditionelle foreningsaktiviteter som badminton, bordtennis, gymnastik og volley, men også tankesport lige fra bridge til e-sport. Der er udendørsaktiviteter med høj puls med MTB og med lav puls ved petanque og naturpleje. Der er aktiviteter med sang for småbørn og deres forældre, og krea, ansigtsmaling og ræs for tweens og teenagere.

I nogle af byerne er det den lokale hal, der er omdrejningspunktet for Fritidsdage, andre steder er det klublokalet eller faciliteten, hvor aktiviteterne normalt udføres, der omdrejningspunktet. På den måde får borgerne mulighed for at mødes med, opleve og blive klogere på kultur- og foreningstilbuddene, der hvor de er.

”Det glæder os, at mange har meldt aktiviteter ind til Fritidsdage – og med stor variation i tilbuddene. Formålet med Fritidsdage er netop at synliggøre den bredde vifte af de forskelligartede kultur- og fritidsaktiviteter, der er i Billund Kommune og i borgernes nærområde, med det mål at få vist borgerne, hvad der er af fritidstilbud og dermed give dem inspiration til selv at deltage. Vi har valgt, at der løbende kan meldes aktiviteter ind, så flest mulig aktiviteter kommer med i konceptet”, udtaler Rasmus Kaufmann, Områdechef Kultur og Fritid.

Frem til søndag den 12. september kan tilmeldte aktiviteter nå at komme med i det trykte markedsføringsmateriale. Aktiviteter tilmeldt herefter vil sammen med de øvrige tilmeldte aktiviteter blive løbende tilføjet på Billund Kommunes hjemmeside, der opdateres med aktiviteter helt frem til afviklingen af Fritidsdage.   

 

For mere information kontakt Kultur og Fritid Fritidsliv@billund.dk eller på 79 72 76 00.