Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

900 campuselever satte præg på ny ungepolitik

Realiseringen af Unge- og Kulturudvalgets beslutning om, at Billund Kommune skal have en ungepolitik tog for alvor fart mandag den 16. september. Her var godt 900 campuselever inviteret til Ungeevent i Magion for at sætte deres præg på politikken.

Hvem er bedre til at sætte ord på, hvad der skal til for at skabe det bedst mulige ungeliv end de unge selv? Derfor sidder to unge også allerede i styregruppen bag Billund Kommunes fremtidige ungepolitik. Men ønsket er at ende ud med en politik, som er skabt i fællesskab med så mange repræsentanter fra ungelivet som muligt. Derfor var godt 70 voksne, som arbejder med kommunens unge på forskellige niveauer, samlet til workshop den 29. august. Og mandag eftermiddag var turen så kommet til de unge selv.

Humoristisk alvorssnak

Til at sætte tankerne og diskussionerne om udfordringerne og mulighederne for unge i Billund Kommune i gang hos de fremmødte elever, byrådspolitikere og embedsmænd åbnede stand-up komiker, Mikkel Rask, eventet.

Men det var ikke kun hurtige replikker og skarpe vittigheder om livet som ung, der prægede eftermiddagen. Også Elisabeth Andreasen og Nikoline Toft, som til daglig er elever på henholdsvis Grindsted Gymnasium & HF og Erhvervsgymnasiet Grindsted, indtog talerstolen.

Vi kan ikke som de eneste rådgive Billund Kommune om, hvad det er, vi unge har brug for eller mangler i vores hverdag. Derfor håber vi, at I vil gribe chancen for at blive hørt og få indflydelse, lød det fra de to unge medlemmer af styregruppen bag ungepolitikken.

Formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune, Stephanie Storbank, bakkede de to op:

Vi har sat en proces i gang, hvor vi gerne vil inddrage dem, der ved noget på det her område. Og her er I særligt vigtige. Det er jer, der er eksperterne.

Digitale input til politikkens temaer

Ude ved de mange og lange rækker af borde tog flertallet af de unge opfordringen til sig og hev computere og mobiltelefoner frem. Via den digitale opslagstavle, Padlet, gav de både skriftlige og visuelle input til ungepolitikkens tre hovedtemaer: sundhed, trivsel og fællesskab, uddannelse, fritid og hverdagsliv samt helhed og sammenhænge i livet.

Forbedret kollektive trafik, ønske om flere faglige og sociale fællesarrangementer på tværs af ungdomsuddannelserne, flere og gratis sportsaktiviteter, større antal studievenlige boliger, adgang til kreative værksteder med fx 3D- og tekstilprintere samt cykelsti mellem Billund og Grindsted var nogle af de forventninger og drømme til det gode ungeliv, som campuseleverne spillede ind med.

Fra input til politik

Efter halvanden time var antallet af udsagn og idéer lige så stort som bunken af tomme juicebrikker og emballage fra myslibarer og nødder, som var lagt på bordene for at holde blodsukkeret og energiniveauet højt.

Sammen med de øvrige input fra ”voksen”-workshoppen i august, samtaler med unge, fokusgruppeinterviews med campus- og 8.-klasses elever og en visionsworkshop i Unge- og Kulturudvalget bliver campuselevernes ønsker nu bearbejdet og omsat til første udkast af den nye ungepolitik. – En proces som de unge fortsat er inviteret til at tage aktiv del i på tre planlagte arbejdsgruppemøder, som finder sted de kommende uger.

Med et udkast til ungepolitikken i hånden følger en høringsperiode og godkendelse i Unge- og Kulturudvalget, inden de politiske rammer, der skal favne alle kommunens unge og sætte retningen for udviklingen af ungeområdet i Billund Kommune, endelig kan omsættes til konkrete tiltag.