Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgerne i Billund Kommune er tilfredse med livet

Region Syddanmark har spurgt 1.081 borgere i Billund Kommune om deres syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde fritid og familie og to tredje er meget tilfredse med livet. I forhold til resten af Regionen er der også høj tryghed efter mørkets frembrud og flere borgere med høj tillid til lokalpolitikerne i Billund Kommune.

En undersøgelse af Billund-borgernes syn på egen sundhed, tryghed og tillid, arbejde, fritid og familieliv viser, at to-tredjedele er meget tilfredse med livet. Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser også, at borgerne er glade for deres sociale relationer.  

 Borgerne i Billund Kommune er generelt godt tilfredse med livet. I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.081 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

 Og her svarer to-tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Billund-borgerne vurderer også eget helbred højt, er godt tilfredse med arbejdslivet og oplever høj økonomisk tryghed.

 Det glæder naturligvis borgmester Ib Kristensen 

 - Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er tilfredse med tilværelsen og har gode relationer til hinanden. Det er det alle politikere ønsker og arbejder for, at gøre rammerne bedst mulige for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger han.

 

Ib Kristensen noterer sig også med glæde, at de fleste borgere i Billund Kommune føler sig trygge efter mørkets frembrud.

 

- Der er ingen tvivl om, at tryghed også er vigtig for livskvaliteten og derfor er det glædeligt at se, at 99 procent af alle mænd og 94-95 procent af kvinderne er meget eller i nogen grad trygge, siger Borgmesteren.

 

Han ser også områder, hvor der er plads til at gøre det bedre.        

 

- Det er blandt andet andelen af unge, der føler sig stressede og ensomme. Det er bekymrende og kalder på handling. Vi har derfor sikret driften af vores anonyme rådgivningscenter for unge headspace frem til 2021, og vi arbejder i øjeblikket sammen med Region Syddanmark på at styrke det psykiatriske beredskab for børn og unge i Billund Kommune.

 

Rigdom skal give rigere livskvalitet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.- Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi også se i Billund Kommune, hvor der er stor tro på fremtiden også hos de, der står uden for arbejdsmarkedet i dag, siger Stephanie Lose og tilføjer:

 

- Politik handler om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne ved hele tiden at gøre behandlingen i vores sundhedssystem bedre, siger hun.

 

Fakta


Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Resultaterne fra Billund Kommune er baseret på data og interview med 1.081 borgere i Billund Kommune.

Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.

Små forskelle i tallene for Billund Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.

 

Læs publikationen


Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune, telefon: 79 72 72 07