Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lærer efter læringskaravane: Godt at blive forskningsmæssig bekræftet

Lærer og skolechef er begge yderst tilfredse efter 347 lærere, pædagoger, ledere, ressourcepersoner fra PPS og konsulenter fra forvaltningen var samlet på Vestre Skole i Grindsted til Læringskaravane, hvor temaet var Motivation, mestring og tro på sig selv

I uge 35 var 221 ansatte fra Dagtilbudsområdet i Billund Kommune samlet til læringskaravane i Vingsted og onsdag den 30. august var det så skoleområdets tur. 347 lærere, pædagoger, ledere, ressourcepersoner fra PPS og konsulenter fra forvaltningen var samlet på Vestre Skole i Grindsted, hvor temaet var Motivation, mestring og tro på sig selv

 

Oplægsholder var Professor Terje Manger fra Universitetet i Bergen. Lærer på Vestre Skole, Michael Rich Hansen, var godt tilfreds med udbyttet af dagen.

 

-  Personlig fik jeg rigtig meget ud af dagen. Som fagperson er det rigtig godt at få forskningsmæssig bekræftelse på de ting vi gør i dagligdagen, og det synes jeg i høj grad vi fik, siger Michael Rich Hansen.

 

Noget af det Terje Manger trak frem var ifølge Michael Rich Hansen, at der er forskel på ros til personen (eleven) og til opgaven.

 

-  Det vi fik at vide er, at det i høj grad er de opgaver eleverne er blevet stillet vi skal evaluere og rose. Det er ikke personen eller præsentationen, men det faglige, forklarer Michael Rich Hansen.

 

Det er en tilgang som tiltaler Michael Rich Hansen og som han selv praktiserer.

 

-       Hos mig får de ikke ros herfra til Pilatus.

 

Læreren fra Vestre Skole er også overordnet godt tilfreds med Program for læringsledelse og udbyttet heraf.

 -   Vi får begreber og sat ord på de ting vi gør i hverdagen, og det er helt klart med til at løfte samarbejdet, når vi bruger de samme begreber blandt andet i feedback mellem lærer og lærer, lærer og elev og elev og elev, forklarer Michael Rich Hansen

 Han tror også på, at programmet i høj grad kommer forældre og elever til gode.

 - De redskaber vi får bruger vi i det daglige og også i forældresamarbejdet. Når der er forskningsmæssig belæg for, at det er opgaverne og fremgang i læring, der påvirker elevens bedst er det naturligvis også vigtigt, at få videreformidlet dette til forældrene, siger Michael Rich Hansen.

 Skolechef Morten Kirk Jensen, der indledte programmet på Vestre Skole var også meget tilfreds med udbyttet af dagen.

 

-  Årets læringskaravane med temaet motivation, mestring og elevernes tro på sig selv, var en god anledning for mig som chef til at indfange temaet med fokus på de voksne. Motiverende og engagerende pædagogiske medarbejdere og ledere, er en væsentlig del af grundlaget for at skabe succes i arbejdet med eleverne. Vi skaber mange succeser i arbejdet og medarbejderne yder en fantastisk indsats. Det centrale udgangspunkt for vores udvikling af fagområdet er det unikke forhold at vores kerneopgave er lig med den kommunale vision, og det letter arbejdet med at sætte barnet i centrum for alle vores indsatser. Alt i alt en god dag i et stærkt fællesskab, siger Morten Kirk Jensen.

Ny vigtig spørgeskemaundersøgelse på vej

     

En del af Program for læringsledelse er løbende spørgeskemaundersøgelser til forældre, medarbejdere, ledere og elever. Den første blev gennemført ved programmets start i 2015, og nu er en ny runde på vej.   

 

Spørgeskemaundersøgelsen kommer til at foregå fra uge 38-41. Der kommer spørgeskemaer ud til forældrene i løbet af uge 38, og både forvaltningen, medarbejdere og ledere håber, at svarprocenten vil være rigtig høj.

 

 

 

Fakta om Program for læringsledelse

 Det fire-årige udviklingsprogram ”Program for læringsledelse” er én af de måder, Billund Kommune har valgt at blive klogere og dygtigere på. Både i forhold til at indfri ambitionen om at være Børnenes Hovedstad og i forhold til at indfri de lovbestemte krav og mål i den nye folkeskolelov og dagtilbuddenes arbejde.

 Billund Byråd står bag investeringen og beslutningen om, at alle kommunens folkeskoler og dagtilbud deltager i det nationale udviklingsprogram. I løbet af perioden 2015-2019 skal programmet give både lærere, pædagoger, ledere og politikere viden om, hvordan det ser ud med børnenes trivsel, læring og udvikling – og udvikle den pædagogiske praksis, så medarbejderne bliver bedst muligt rustet til at støtte det enkelte barn i at lære og udvikle sig (deraf titlen ”professionelle læringsledere”).

 Program for læringsledelse består af forskellige faser. Både børn og voksne har som indledning svaret på en lang række spørgsmål om trivsel, læring og udvikling. Svarene er blevet til en læringsrapport med resultater for hver enkelt skole/dagtilbud i kommunen målt op mod landsgennemsnittet. På baggrund af svarene kan lærere, pædagoger, ledere og den kommunale forvaltning få et billede af, hvordan børnene trives lokalt, og hvor der er brug for nye initiativer. I næste fase skal forandringerne implementeres i hverdagen. Herefter får både børn og voksne en ny runde spørgsmål, som bliver til en ny læringsrapport og en ny omgang udvælgelse af indsatsområder lokalt inden den afsluttende måling i efteråret 2018.

 Ud over den kortlægning af trivsel, læring og udvikling, alle deltagende kommuner får i Program for læringsledelse, har Billund Kommune bedt om også at få en måling på, hvordan det går med kreativiteten – altså med børnenes muligheder og evner til at eksperimentere, undre og fordybe sig, samarbejde, tage chancer og nå i mål med løsninger på deres udfordringer.

 Netop kreativiteten og det at lære gennem leg er omdrejningspunktet for hele visionen om Børnenes Hovedstad og derfor yderst relevant for, hvordan kommunens skoler og dagtilbud skaber rammer for læring.

 Program for læringsledelse er drevet af Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Billund Kommune har tilsluttet sig Program for læringsledelse på skoleområdet sammen med 12 andre danske kommuner. Derudover deltager Billund sammen med fem andre kommuner også i programmet på dagtilbudsområdet. Det giver mulighed for en samlet indsats i forhold til alle kommunens børn fra 0-16 år.

 A.P. Møllers Fond støtter programmets skoledel med 21 millioner kroner, mens det er de deltagende kommuner, der selv investerer i analysen af deres dagtilbud.

 Billund Byråd har sat 16 millioner kroner af i perioden 2015-2019 til at skabe kvalitetsløft på skole- og dagtilbudsområdet. Pengene skal blandt andet gå til at sikre ekstra timer, så pædagoger og lærere kan få tid til at dygtiggøre sig.

Yderligere oplysninger hos: Programleder Karina Krogh Kristensen på telefon 7972 7599 eller hos Skolechef Morten Kirk på telefon 7972 7620.