Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indvarsling til Åstedsforretning cykelsti langs Skjoldbjergvej

Indvarsling til åstedsforretning vedrørende cykelsti langs Skjoldbjergvej mandag, den 9. oktober 2017 og tirsdag, den 10. oktober 2017

INDVARSLING TIL ÅSTEDSFORRETNING

VEDRØRENDE

CYKELSTI LANGS Skjoldbjergvej

 

Billund Kommune har vedtaget at etablere en dobbeltrettet cykelsti på østsiden af

Skjoldbjergvej fra krydset Skjoldbjergvej/ Kirkegade til Skjoldbjerg.

 

Billund Kommunalbestyrelse har ligeledes, jf. Lov om offentlige veje kapitel 10 besluttet, at der ved ekspropriation erhverves de fornødne rettigheder til at anlægge ovennævnte cykelsti.

 

I den anledning afholdes i h.t. § 100, i Lov om offentlige veje, åstedsforretning

 

mandag, den 9. oktober 2017 og

tirsdag, den 10. oktober 2017                     

 

Åstedsforretningen påbegyndes kl. 900 ved krydset Skjoldbergvej/ Kirkegade  og omfatter de i nedennævnte arealfortegnelse nævnte ejere og brugere under lb.nr. 1 - 15.

 

Anlægget berører følgende ejendomme: matr.nre. 3a, 3ax, og 3av Vorbasse By, Vorbasse, matr.nre. 5d, 5b, 1g, 1d, 4a, og 3g Frederiksnåde Koloni, Vorbasse og matr.nre. 4s, 4p, 4m, 4k, 4n, 1d og 2ab Moltkenberg, Vorbasse.

 

Mødestedet for enhver lodsejer og bruger fremgår af tidsplanen, der er fremlagt som nedenfor anført. De påtænkte ekspropriationers omfang påvises i marken, og ejendommene besigtiges i den rækkefølge, der er angivet i arealfortegnelsen.

 

Forhandling med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse vil finde sted efter besigtigelsen.

 

Den omtrentlige størrelse af de berørte arealer samt de ændringer i de bestående forhold, anlægget vil medføre for de pågældende ejendomme, fremgår af en arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplaner, der er fremlagt fra og med den 8. september 2017 til gennemsyn på Rådhuset i Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, og som fra samme dato er tilsendt de berørte ejere og brugere, sammen med tidsplanen.

 

Denne bekendtgørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationerne.

Teknik- og Miljøudvalget

Billund Kommune