Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye byggegrunde i Vorbasse og Sdr. Omme udbydes til salg

Billund Kommune er nu klar med nye byggegrunde på Møllegrunden i Sdr. Omme og Gøglervej i Vorbasse og grundene udbydes derfor til salg

I Sdr. Omme kommer 12 nye attraktive grunde på Møllegrunden klods op og ned af Sdr. Omme Multicenter og skole og det kommende Bytorv i Sigengen.

I Vorbasse er man klar med 7 nye byggegrunde på Gøglervej, som ligger i forlængelse af det nuværende boligkvarter på Tribinivej, hvor der også fortsat er ledige byggegrunde til salg.

Hvad koster grundene og hvordan byder jeg på dem?

Grundene sælges til det højeste købstilbud over mindsteprisen.

Vejledning til kortprogrammet NetGIS, hvor blandt andet mindsteprisen på byggegrundene fremgår

En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden. Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af, størrelsen på andre bud.

Billund Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud efter fristens udløb. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen eller afgive modbud.

Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.

Køber har ret til at fortryde handlen inden 6 hverdage fra aftalens indgåelse. Aftalen betragtes som indgået, når Billund Kommune har accepteret købstilbuddet.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Ønsker du at købe en af grundene i forbindelse med udbuddet, skal du udfylde en tilbudsblanket og indsende den pr. mail til lean@billund.dk senest den 28. oktober 2016 kl. 12.00. Tilbudsblanketten kan findes på www.billund.dk/grundsalg

Har du spørgsmål vedr. køb af grundene er du velkommen til at kontakte Lena Andersen på tlf. 7972 7215 eller mail lean@billund.dk.

Læs mere om byggegrundene på Møllegrunden i Sdr. Omme

Læs mere om byggegrundende på Gøglervej i Vorbasse