Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvis du har et godt lokalt projekt, så er der ansøgningsfrist for Landdistriktspuljen 1. november 2016

Mangler du midler til at realisere din idé til et nyt projekt i dit lokalområde? Så har du indtil 1. november 2016 mulighed for at søge om støtte fra Landdistriktspuljen.

Formålet med Landdistriktspuljen er, at Billund Kommune understøtter udviklingen i landdistrikterne inden for ni indsatsområder. Indsatsområderne er beskrevet i Landdistriktspolitikken og fokuserer på, hvordan lokale skaber mulighederne for det gode familieliv inden for identitet, fællesskaber, offentlige og private services, iværksætteri, småskalaturisme, natur-kultur- og fritidstilbud, områdefornyelse, mobilitet og bosætning.

Du kan søge puljen, hvis dit projekt opfylder følgende kriterier:

  • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner i Billund Kommunes landsbyer og lokalsamfund kan søge puljen
  • Udviklingsinitiativerne skal være lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, ideudvikling og/eller strategisk udvikling
  • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan
  • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af det relevante lokalråd
  • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere projektet med minimum 25 % af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning til initiativet. Egenfinansieringen kan også omregnes til frivilligtimer á 100 kr./time.
  • Ansøgningen skal indeholde et budget og tilbud på projektets leverancer
  • Du kan ikke forvente at få støtte til projekter, som allerede har opnået kommunal støtte, uden Økonomiudvalgets godkendelse

Ansøgningsskema og spørgsmål

Find ansøgningsskema, uddybning af kriterierne og øvrige her

Lad dig inspirere af projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen

Har du spørgsmål eller er usikker på, om dit projekt lever op til kriterierne, kan du kontakte landdistriktskonsulent Signe Grønnegård på mobil 2555 7523 eller mail sgc@billund.dk.

Vil du søge landdistriktspuljen til dit projekt, skal du udfylde ansøgningsskemaet, vedhæfte relevant dokumentation og sende materialet til sil@billund.dk senest den 1. november 2016.

Puljen

Der er 1.000.000,00 kr. i Landdistriktspuljen årligt til projekter, som bidrager til udviklingen i landdistrikterne. Der er i næste ansøgningsrunde 526.525,00 kr. tilbage.

Næste mulighed for at søge Landdistriktspuljen er den 7. februar 2017.