Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skorstensfejer i Billund Kommune

I Billund Kommune er opkrævning af skorstensfejerbidrag indtil nu blevet foretaget via. ejendomsskattebilletten.

Ændring i opkrævning af skorstensfejerbidrag

Fra den 1. januar 2021, vil betalingen for det udførte skorstensfejerarbejde, ske direkte til skorstensfejeren, og brugerne vil ikke længere blive opkrævet skorstensfejerbidrag på ejendomsskattebilletten.

Brugeren er selv ansvarlig for at vælge en skorstensfejer, som overholder gældende lovgivning. Brugeren skal sørge for, at skorstensfejeren kan komme til at rense og efterse skorstenen. Efter loven skal det ske mindst én gang om året.

Brugeren skal selv kontakte den skorstensfejer, man ønsker at benytte.

Hvilke opgaver løser skorstenfejeren?

Skorstensfejeren fejer og renser skorstene, røgrør, røgkanaler, fyringsanlæg, brændeovne, pejse og lignende ildsteder i Billund Kommune. Skorstensfejeren udfører den lovpligtige skorstensfejerarbejde.