Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Undersøgelser ved Grindsted Å

DTU foretager i oktober 2014 undersøgelser ved Grindsted Å.

Der installeres en såkaldt Point-Velocity Probe (PVP) i ca. 3.5 meters dybde (gul prik på kortet herunder).

 Gul Prik Billede

 

En PVP kan måle grundvandets strømningshastighed og er ca. 10 cm høj med en diameter på 6 cm. Den er fastmonteret på et PVC rør som installeres i en boring. Boringen afsluttes med et cementdæksel således at der ikke er fare for at køer eller andre kommer til skade. Ved siden af PVPen installeres desuden to rammeboringer til udtagning af vandprøver. Der er i vinteren 2013 samt foråret 2014 installeret PVPer i 10 boringer i området.

 Kort Aa Udgravning

Å Testomraade