Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivilligrådet besøger Hejnsvig og de sociale frivillige i lokalområdet

Frivilligrådet startede sammen med Frivilligcenter Billund den 26. august 2021 deres tour rundt i Billund Kommune for at hilse på de frivillige sociale foreninger, der gør en kæmpe indsats for vores borgere i kommunen. Næste stop på touren er i Hejnsvig torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.30-21.00.

Frivilligrådet og Frivilligcenter Billund har et ønske om at lære de frivillige sociale endnu bedre at kende, hvorfor de tager rundt til de mindre byer i kommunen for at hilse på de frivillige, der gør en social indsats vores medborgere i kommunen. Næste stop på Frivilligrådet og Frivilligcenter Billunds tour er Petersmindecenteret i Hejnsvig torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.30-21. Tilmelding til arrangementet, så der er sikret kage og kaffe til alle, sker på mail til LNM@billund.dk.Frist senest tirsdag den 26. oktober 2021. 

Formålet med at mødes med de frivillige er at blive endnu klogere på det arbejde der bliver gjort rundt i kommunen og især, hvordan §18-midlerne bliver anvendt, da Frivilligrådet har en stor rolle i, hvordan de bliver fordelt. Frivilligrådets formål er at tale de frivillige sociale sag, og de vil derfor meget gerne høre om, hvordan de frivillige har oplevet blandt andet corona-nedlukninger og -genåbninger, og hvad der ellers rør sig i den enkelte forening.

Frivilligrådet følger byrådsperioden, hvorfor der også allerede nu kan indstilles kandidater til rådet for den næste periode 2022-2025, og foreningerne og lokalsamfundene må meget gerne blive repræsenteret så bredt som muligt i det kommende Frivilligråd. Derfor besluttede Frivilligrådet allerede i efteråret 2020, at de ville på tourné rundt i kommunen så snart, det var muligt for at gøre opmærksomhed på det arbejde, der bliver gjort i Frivilligrådet. Det blev dog først i efteråret 2021 at de kunne starte touren op. Det første møde i Sdr. Omme var velbesøgt og Frivilligrådet og Frivilligcenter Billund glæder sig til at møde endnu flere af Billund Kommunes sociale frivillige i Hejnsvig for at blive endnu klogere på, hvad der rør sig i den frivillige verden.