Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekspropriation til udvidelse af Grenevej

Byrådet for Billund Kommune har vedtaget at Grenevej skal opgraderes. Der holdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder mandag den 26. november 2018

Byrådet for Billund Kommune har vedtaget at Grenevej skal opgraderes til at modsvare den pågældende trafik-modstand, hvilket indebærer både en udvidelse af Grenevej fra Hejnsvigvej til Koldingvej samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Koldingvej til Engdraget. Stien etableres på nordsiden af Grenevej.


Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. de-cember 2014 om offentlige veje mv.).


Åstedsforretningen afholdes mandag den 26. november 2018. Mødetid og -sted fremgår af bilaget projektbeskrivelse.


Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åsteds-forretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.


Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriatio-nen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.
Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Billund Kommunes hjemmeside og på adressen, Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted i tidsrummet fra den 26. oktober 2018 til den 26. november 2018.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Billund Kommune, Karin Risgaard Frostholm på telefon 79 72 71 69.

eller mail

Send mail til Karin