Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nyt lege- og opholdsområde i Grindsted

Med det nye lege- og opholdsområde i Vesterbrogade er det blevet markeret, at Grindsted vil være en god by at handle og få oplevelser i.

På det bilfri stykke af Vesterbrogade er et attraktivt byrum blevet indrettet. Det tilbyder gode muligheder for leg og ophold med legeelementer, legemøbler og effektbelysning, som skaber liv i byen med uformelle mødesteder for en bred målgruppe både om dagen, i aftentimerne og i weekenderne.

"Jeg håber og tror på, at vi får masser af liv her i Vesterbrogade", sagde borgmester Ib Kristensen i sin tale til indvielsen af lege- og opholdsområdet.

Lege- og opholdsområdet er en del af projektet ”Fremtidens handelsby Grindsted”, der er sat i gang af Byrådet i Billund. Projektet har fået bevilliget 250.000 kroner, og det nyindviede lege- og opholdsområde er første skridt af mange i forhold til at styrke Grindsted som en god by at handle og få oplevelser i.

En attraktiv bymidte

Grindsted som handelsby er dermed under forandring. Det nyindviede lege- og opholdsområde er lavet for at sikre en bymidte, der er spændende og indbyder til aktivitet for borgere, turister, handlende og ejendomsejere i Billund Kommune. Det er nødvendigt med dette indsatsområde for at fastholde Grindsted som en attraktiv handels- og oplevelsesby, for tomme butikslokaler truer fremtiden.

Med det nye lege- og opholdsområde har vi taget et skridt på vejen, men der skal ske meget mere, og det er en fælles opgave ifølge borgmester Ib Kristensen:

"Liv i byen kræver, at alle vil det, og det gælder både kommune, handelsliv og i høj grad ejendomsejerne, borgerne og foreningslivet".

Det var fynske Kompan, der vandt konkurrencen i forhold til at skulle skabe det nye lege- og opholdsområde, og Kompan har på bare tre uger etableret området i Vesterbrogade.

Over 400 deltog i indvielsen lørdag den 14. oktober, og siden har det både dag, aften og weekend sydet med liv i området.