Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny genbrugsplads i Filskov indviet

Lørdag den 23. september åbnede den nye, lokale genbrugsplads i Filskov.

Genbrugspladsen stod funklende ny i efterårssolen, da den blev åbnet med taler, grillpølser og livemusik.

Med indvielsen af den nye genbrugsplads behøver beboerne i Filskov ikke så ofte at køre til Grindsted for at aflevere affald.

På pladsen kan man aflevere 18 affaldstyper. Pladsen er henvendt til privatpersoner, og der kan derfor ikke afleveres farligt affald, også kaldet kemikalie- og olieaffald, samt elektronikaffald.

Til gengæld kan man aflevere brugte, funktionsdygtige ting, eller ting der bare kræver lidt reparation for at være så gode som nye. Desuden må man tage ting i de to zoner: ’Bytte’ (funktionsdygtige genstande) og ’Reparation’ (genstande der kræver en handymand).

Pladsen er altid åben – og med mulighed for vejledning

Genbrugspladsen er åben hele døgnet. På pladen viser skilte, hvilke typer affald der kan afleveres.

Skulle man være i tvivl om, hvordan der skal sorteres på pladsen, så er der mulighed for at spørge en af de frivillige genbrugsvejledere.

Tidspunkterne for hvornår genbrugsvejlederne kan træffes på pladsen fremgår af skiltet, der hænger på pladsen, men kan også ses neden for.

Se hvornår du kan få vejledning på Filskov Genbrugsplads her

Ydermere vil Billund Kommune være på pladsen på tirsdage kl. 10-12.

Mere service til borgerne i Billund Kommune

Projektet om at bygge en ny lokal genbrugsplads udspringer fra Ressourceplan 2014, hvor det blev politisk besluttet i Billund Kommune, Teknik- og Miljøudvalget, at der skal etableres lokale, mindre pladser i tre byer, Filskov, Sdr. Omme og Stenderup-Krogager, samt at den allerede eksisterende plads i Vorbasse skal renoveres.

Indsatsen skal være med til at højne servicen for borgerne for herigennem at få en større udsorteringsprocent, hvor affaldet er sorteret ud i de rigtige fraktioner. Andre krav til projektet har været at tænke innovativt og få Billund Kommunes ”Sammen finder vi ud af det”-program i spil.

Idet projektet er støttet via Kommunepuljen administreret ved Miljøstyrelsen, har Billund Kommune haft mulighed for at have borgerinddragelsesprocesser indbygget i projektet. Der er anvendt borgerinddragelsesprocesser i form af borgermøder og fokusgruppe. Der er også foregået meget sparring med lokalsamfundene og naturligvis uddannelse og samarbejde med de frivillige genbrugsvejledere, som er alfa og omega for at få en plads, der virker.

Derfor er projektet langt henad vejen et samskabelsesprojekt mellem Billund Kommune og i dette tilfælde Filskov.

Filskov er den af pladserne, der åbner først. Og konklusionen er indtil nu, at Filskov er lykkedes med at skabe en genbrugsplads, der virker.