Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Licitation på Torve og Pladser i Billund går om

Byrådet i Billund havde onsdag aften, den 12. oktober, en anlægsbevilling til pladserne i Billund Bymidte på dagsordenen, men punktet udsættes, da administrationen har vurderet at licitationen skal gå om.

Byrådet i Billund havde onsdag aften, den 12. oktober, en anlægsbevilling til pladserne i Billund Bymidte på dagsordenen, men punktet udsættes, da administrationen har vurderet at licitationen skal gå om. 

- Der er rejst tvivl om, hvorvidt tildelingskriterierne i udbudsmaterialet er korrekte. På den baggrund har Billund kommune valgt at annullere udbuddet. Billund kommune vil snarest muligt gennemføre et genudbud med deltagelse af de samme entreprenører, siger Jørgen Rye, der er direktør for Teknik og Økonomi i Billund Kommune.

 Genudbuddet forventes gennemført ultimo oktober med en ny frist medio november og i sidste ende vurderes det, at tidsfristen for selve anlægsarbejdet stadig kan overholdes, så anlægsarbejdet kan være færdig i september 2017.

 -  Det er naturligvis ærgerligt at vi må genudbyde, men vi gør det for at sikre, at der ikke er tvivl om tildelingskriterierne. Da der er tale om mindre tekniske tilretninger i materialet kan vi hurtigt få lavet genudbuddet med en politisk behandling i november, siger Anlægschef Bo Schjødt Andersen.

Forventningen er, at selve anlægsarbejdet kan påbegyndes lige efter årsskiftet.

 

Yderligere oplysninger:

Direktør for Teknik & Økonomi, Jørgen Rye på telefon 7972 7240 eller Anlægschef Bo Schjødt Andersen på telefon 7972 7092.