Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fritidsforeninger

Deadline for indsendelse af diverse ansøgninger/erklæringer er den 1. november 2016.

Ansøgning om aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejderkorps og andre folkeoplysende foreninger skal være Børne- og Kulturforvaltningen i hænde senest den 1. november 2016.

 

Find skemaet her.

 

Tidspunktet for opgørelsen af antal aktive medlemmer, skal være det samme hvert år.

 

 

Ansøgning om tilskud til leder- og træneruddannelse til idrætsforeninger, spejderkorps og andre folkeoplysende foreninger skal være Børne- og Kulturforvaltningen i hænde senest den 1. november 2016.

 

 Find skemaet her.

 

Husk at medsende kvitteringer for afholdte udgifter og kursusbeskrivelse.

 

 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Hvert år skal alle folkeoplysende foreninger, der modtager kommunalt tilskud eller benytter kommunale lokaler, indsende Erklæringen om indhentelse af børneattest.

 

Find erklæringen her.

 

Vejledning til udfyldelse findes på selve blanketten. Selve børneattesten skal ikke fremsendes til kommunen.

 

Ansøgninger modtaget efter 1. november 2016 er ikke rettidige, og foreningen vil derfor ikke modtage tilskud.