Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forbud mod udendørs besøg på plejecentre i Billund Kommune

Beboere på både kommunale og private plejecentre kan fra 15. november ikke længere modtage besøgende udendørs, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Billund Kommune at indføre besøgsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Billund Kommune at indføre besøgsforbud på både kommunale og private plejecentre. Anledningen er kommunens smittetal af COVID-19, samt at der er smitte på tre minkfarme.

I praksis får forbuddet dog kun en mindre betydning for hverdagen på plejecentrene, da styrelsen allerede 15. oktober pålagde kommunens plejecentre besøgsrestriktioner, som stadig gælder.

Den eneste forskel fra nu bliver, at pårørende ikke længere frit kan besøge beboere på udendørs arealer. Det nye besøgsforbud giver dermed stadig mulighed for besøg i kritiske situationer (det vil sige kritisk syg eller døende person) og mulighed for, at beboeren kan modtage besøg indendørs fra den nærmeste pårørende.

En kritisk situation kan også være pårørendes besøg hos en voksen person med så stærk demens eller anden kognitiv funktionsnedsættelse, hvor besøg er så vigtig en del af hverdagen, at besøget ikke kan undværes. Dette afgøres i hvert tilfælde af ledelsen på det enkelte plejecenter.

De nye regler gælder både kommunale og private plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og aflastningspladser. Påbuddet er gældende fra 15. november, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det.

Fakta om restriktionerne

  • Besøgsrestriktionerne indebærer, at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer.
  • Besøg på indendørs arealer kan kun ske, hvis besøget er i forbindelse med en kritisk situation (det vil sige kritisk syg eller døende person), eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren (det kan for eksempel være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn).
  • En kritisk situation kan også være pårørendes besøg hos en voksen person med så stærk demens eller anden kognitiv funktionsnedsættelse, hvor besøg er så vigtig en del af hverdagen, at besøget ikke kan undværes. Dette afgøres i hvert tilfælde af ledelsen på det enkelte plejehjem.
  • Besøgsrestriktionerne gælder både kommunale og private plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og aflastningspladser.
  • Restriktionerne gælder også adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet. Hvis man af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagcenter/daghjem og til spisning i cafeerne, er man dog ikke omfattet af besøgsrestriktionerne.
  • De midlertidige besøgsrestriktioner giver stadig beboere mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret.