Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rønhoff Hundepension løb med virksomhedsprisen "Rødder & Vinger" 2019

Rønhoff Hundepension i Filskov blev fredag den 29. november hædret med virksomhedsprisen Rødder & Vinger som året sociale virksomhed i Billund Kommune. Det udløste klapsalver fra personale, familie, venner og voksenudvalget samt embedsfolk, som var mødt frem for at hædre virksomheden og indehaver Tanja Rønhoff.

Rønhoff Hundepension i Filskov blev fredag den 29. november hædret med virksomhedsprisen Rødder & Vinger som året sociale virksomhed i Billund Kommune. Det udløste klapsalver fra personale, familie, venner og voksenudvalget samt embedsfolk, som var mødt frem for at hædre virksomheden og indehaver Tanja Rønhoff.

Tanja Rønhoff havde samlet hele personalet herunder også de medarbejdere, der er årsagen til, at det er Rønhoff Hundepension, der vandt prisen i år. Og medarbejderne kunne ikke kun glæde sig over prisen, for Tanja Rønhoff havde valgt at invitere til fest for at fejre prisen sammen med medarbejdere og familie fredag aften.

Det var formanden for Voksenudvalget i Billund Kommune, Robert Terkelsen, der uddelte prisen og motiverede, hvorfor netop Rønhoff Hundepension vandt prisen i 2019, hvor seks virksomheder har været indstillet.

 

 

I Billund Kommune har vi et mål om, at også borgere, som ikke lige kan klare en fuldtidsstilling, skal have mulighed for at få et arbejde. Både fordi det er vigtigt for de fleste at ”have noget at stå op til” og at kunne bidrage og føle sig som en del af fællesskabet. Og fordi vi kan se, at det giver værdi for virksomhederne, som får udført nogle opgaver, som måske ellers ikke var blevet løst.
 Tanja har en evne i at se potentialet i den enkelte og skrue stillinger sammen efter det. På den måde er medarbejdere med et lavere timetal på fornemste vi blevet flettet ind i virksomhedens DNA. Vi ser her en virksomhed der går forrest i at skabe reelle stillinger med lønnede timer, og på den måde bidrager hun til, at dem, som kun kan arbejde få timer, også oplever at have værdi og varetage et arbejde på lige fod med andre, og derfor går prisen i år til Rønhoff Hundepension, lød det blandt andet fra formanden for Voksenudvalget, Robert Terkelsen i motiveringen af prisen.

 

 Prisen Rødder & Vinger består af en check på 10.000, en statuette og et diplom, og den er i høj kurs hos virksomhederne i kommunen, hvor tidligere vindere af prisen fortæller om, at prisen har haft stor betydning.

 

 

Stor betydning for tidligere modtagere

Tidligere har virksomhederne Zebicon i 2014, Brians Renovation i 2015, Stansomatic i 2016, Sanistål i 2017 og Hattings AS Billund-afdelingen i 2018 fået den sociale virksomhedspris for Billund Kommune.

Tidligere i 2019 var tre af de fem modtagere af prisen samlet for at evaluere sammen med forvaltningen, og de lagde ikke skjul på, at prisen har betydet noget for deres virksomheder.

-  Prisen var en stor cadeau til medarbejderne, og vi kunne blandt andet mærke effekten ved, at vi fik flere uopfordrede ansøgninger i tiden derefter, siger Søren Bahnsen, der er administrerenede direktør hos Stansomatic i Billund.
- Vi bruger prisen i vores præsentation af virksomheden, for det er en del af vores virksomhedskultur at være en socialt ansvarlig virksomhed, siger Jeppe Hebsgaard Laursen, der er adminstrende direktør hos Zebicon A/S.     

De nominerede virksomheder i 2019

Peter Veilgaard ApS

Peter Veilgaard

Malermester Peter Veilgaard er en mindre virksomhed, som dels udfører en bred vifte af malerarbejde og dels omfatter en fysisk butik på Nollundvej i Grindsted, hvor man kan få hjælp og vejledning af en faglært maler og købe produkter.

Malermester Peter Veilgaard ApS


Arbejdsgiveren har over flere år udvist stort engagement og har åbnet dørene for mennesker, som erhvervsmæssigt har haft brug for en ekstra hjælpende hånd. Det gælder fx mennesker, som står i en svær livssituation, eller har forskellige psykiske udfordringer og i en periode kræver ekstra rummelighed af en arbejdsplads.

Her har arbejdsgiveren udvist stor indføling og empati og samtidig formået at give den enkelte et ansvar, som har fået ham/hende til at vokse. Virksomheden har haft vilje til at tilrettelægge arbejdet fleksibelt ud fra de nye medarbejderes eller praktikanters ”dagsform”.

Det kræver en bemærkelsesværdig fornemmelse for det enkelte menneske, og et øje for fx hvordan man kan sætte personer i praktik sammen med de faste medarbejdere, således at de bedst muligt kan optræne arbejdsevne. Ligeledes har arbejdsgiver fundet løsninger således, at de borgere der har en lav arbejdsevne, kan forsætte som medarbejdere i et fleksjob.

Virksomheden er kendetegnet ved ikke at fokusere på økonomisk bundlinje alene, men også på det menneskelige aspekt i form af den værdi, som et arbejde på bare få timer kan gøre for den enkelte.

C.K Produktion A/S

C.K. Produktion A/S er en underleverandør af sprøjtestøbte plastkomponenter til industrien. Virksomheden er grundlagt i 1978 og har således mere end 35 års erfaring i branchen. Virksomheden beskæftiger 35-40 kompetente medarbejdere.

C.K. Produktion

Virksomheden har gennem en årrække deltaget i afklaring og af borgere gennem blandt andet virksomhedspraktikker, ligesom der har været samarbejde med Jobcentret i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere (rekrutteringsservice).

C.K. Produktion har senest indgået samarbejde med Jobcenteret i forbindelse med Job7 opkvalificeringsprojektet "Industriel Produktion", der har til formål at uddanne ledige borgere til et ufaglært job i industrien.

"Industriel Produktion" har været afholdt to gange, og begge gange har C.K. Produktion stillet praktikplads til rådighed for en borger. På den måde har virksomheden taget et medansvar for opkvalificering af borgere.

Vinderen Rønhoffs Hundepension & Træningscenter

Rønhoffs Hundepension og Træningscenter er en nystartet virksomhed fra 2018 og er beliggende 10 minutters kørsel fra Billund Lufthavn. Virksomheden tilbyder både hundepension, holdtræning og individuel hundetræning.

Rønhoffs Hundepension & Træningscenter

Arbejdsgiver har gjort en særlig indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked og har i det seneste år taget et stort socialt ansvar på arbejdsmarkedet, ved at ansætte medarbejdere i fleksjob, til varetagelse af diverse opgaver, i forbindelse med hendes hundepension. Det gælder her også ansatte i fleksjob, som har haft brug for en særlig rummelighed og tålmodighed af arbejdspladsen for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren viser med sine handlinger vægt bag ordene om, at alle skal have en chance. De fleksjobansatte løser værdifulde arbejdsopgaver for virksomheden og er med til at sikre, at den daglige drift kører. Arbejdsgiver har desuden udvist stor personlig omsorg for sårbare medarbejdere.

    

Kvickly

Kvickly i Grindsted er nomineret for et mangeårigt tæt samarbejde og bidrag til inklusion af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Kvickly er altid åben for at samarbejde omkring afklaring af borgere, der af den ene eller anden grund har brug for et praktikforløb – bredt fordelt på alle målgrupper i Jobcentret.Kvickly - Logo

Når muligheden og det rigtige match har været der, er praktikforløb endt ud i både løntilskud og/eller ordinær ansættelse. Kvickly tager arbejdet med praktikanter alvorligt og har således også haft en leder på tre dages mentor grundkursus, udbudt af Billund Jobcenter, for at kunne arbejde bedst muligt med de borgere, der er i praktik i de forskellige afdelinger i butikken.

Kvickly er også god til selv at henvende sig til Jobcentret, når de har brug for hjælp til rekruttering, og de ansætter gerne i både jobrotation, egu, fleksjob og ordinære stillinger.

Søren Østergaard A/S

Virksomheden blev stiftet i 1996 af Blikkenslager Søren Østergaard. Siden har virksomheden været i konstant vækst og beskæftiger i dag cirka 60 medarbejdere i både en blikkenslager afdeling og en entreprise afdeling.

Søren Østergaard A/S

Virksomheden er nomineret for sit proaktive arbejde, med selv at skaffe fremtidens arbejdskraft. Der er tale om en virksomhed, hvor man brænder for sit fag.

Virksomheden arbejder på at påvirke uddannelsesområdet, ved at gøre uddannelsen mere rettet imod blikkenslager specifikt, end den generelle vvs-uddannelse. Derudover er der tale om en internationalt orienteret virksomhed, som tør gå nye veje.  Virksomheden har blandt andet haft en udenlandsk Erasmus studerende i praktik, og har meget fokus på rekruttering af den rette arbejdskraft, også fra udlandet.

Da de pt. ikke kan få alle de faglærte medarbejdere, som de har behov for, forsøger de at tænke alternativt, eksempelvis via Erasmus studerende. De har altid lærlinge hos sig, og har helt klart fokus på at sikre fremtidig arbejdskraft i deres virksomhed.

Jobcentret har haft et godt samarbejde med virksomheden omkring udenlandsk arbejdskraft, ligesom virksomheden er engageret i udviklingen på arbejdsmarkedet og gerne bidrager, når jobcentret afholder relevante arrangementer.

Plejecenteret Mødestedet

Plejecenteret Mødestedet ligger i hjertet af Grindsted, og har 27 boliger. Der er cirka 30 ansatte fordelt på pleje, køkken, vaskeri og pedel.

Plejecenteret Mødestedet - bygning

Plejecentret Mødestedet er nomineret af medarbejderne, for et godt arbejdsmiljø og høj faglig kvalitet. Arbejdspladsen er rummelig på flere plan.

Man har flere borgere i arbejdsprøvning og skånejob og oplever, at det er en gevinst både for arbejdspladsen, og at den enkelte får en identitet, ved at være en del af fællesskabet. Personalegruppen er multikulturel, med medarbejdere fra blandt andet Tyskland, Holland, Sri Lanka, Letland og USA. Arbejdspladsen tager således et ansvar for integration af udenlandske borgere, på det danske arbejdsmarked.

Beboere på mødestedet

Arbejdspladsen er kendetegnet ved en høj faglighed, til gavn for borgere, pårørende og frivillige, og medarbejderne tager medansvar for at sikre fremtidens arbejdskraft, ved at bidrage til gode uddannelsesforløb for SOSU-elever og SSA-elever.