Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune inviterer til dialog, om hvad Fremtidens Borgerservice skal byde på

Byrådet i Billund Kommune har den 27. august 2019 igangsat et nyt projekt, som skal forme Fremtidens Borgerservice. I den forbindelse inviterer Billund Kommune borgerne til dialog på mange forskellige måder den kommende måned.

Hvad forventer borgerne i forhold til borgerservice i fremtiden. Svaret eller rettere svarene på det spørgsmål vil Billund Kommune i de kommende måneder gå i dialog med kommunens borgere om.

 Byrådet har igangsat projektet Fremtidens Borgerservice på baggrund af en strategisk analyse foretaget i Borgerservice, Informationen på rådhuset, Telefoni og Digitalisering, og de kommende måneder handler det så om at komme i dialog med borgerne, og det vil ske på mange måder.

 - Vores ønske er, at alle borgere uanset alder og uanset hvor de bor i kommunen, skal have mulighed for at komme med ønsker til og meninger om fremtidens borgerservice. Derfor gennemfører vi en række initiativer, hvor man kan skrive til os, men også komme i direkte dialog, siger Stephanie Storbank, der er formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Muligheden for direkte dialog kommer allerede på torsdag den 14. november og igen mandag den 18. november, hvor man kan stille spørgsmål og komme med forslag til Borgmesteren og Unge- og Kulturudvalget fra 19.00 til 20.00 via kommunens Facebook-side: Billund Kommune.

Medarbejderne i Borgerservice vil også være klar til dialog i de kommende uger, ligesom der er sat postkasser op i Borgerservice i Billund og Grindsted, hvor man kan aflevere kommentarer, og man kan også skrive direkte til FremtidensBorgerservice@billund.dk      

 - Derudover gennemfører vi en række møder med råd og interesseorganisationer, og vi har også haft møder med eksperter, der forsker i, hvad borgerne forventer borgerservice kan i fremtiden, fortæller projektleder, Kasper Holm Hansen.

Fakta om projekt Fremtidens Borgerservice:

I forbindelse med indskrænkningen af åbningstiden for Borgerservice i Billund igangsatte Unge- og Kulturudvalget den 31. maj 2018 en strategisk analyse af Fremtidens Borgerservice, for at finde udfordringer og muligheder i de fire områder 1) borgerservice, 2) rådhusreceptionen og 3) digitalisering og 4) telefoni. 


Opmærksomhedspunkter fra analysen:

 • Ensretning af telefontid.
 • Fysisk afstand mellem Borgerservice og rådhuset gør det svært med helhedsorienteret vejledning til borgerne.
 • Relativt få besøger Borgerservice i Billund.
 • Borgerbetjening på torvet på rådhuset og i Borgerservice i Billund og Magion er svært i forhold til følsomme informationer (GPDR).

Den 18. juni 2019 var Fremtidens Borgerservice til politisk behandling mellem Unge- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, hvor de blev præsenteret for analysens indhold samt tre scenarier for Fremtidens Borgerservice. Den 27. august godkendte Byrådet en projektbeskrivelse for Projekt Fremtidens Borgerservice, som har til formål at udarbejde en model for Fremtidens Borgerservice, som kan danne grundlag for en endelig politisk beslutning, inden den skal implementeres.

Projekt 'Fremtidens Borgerservice' arbejder med at indfri følgende tre mål;

 1. Bedre udnyttelse af kompetencer og ressourcer via smartere og mere effektiv sagsbehandling og formidling.
 2. Øge gennemsigtigheden og overskueligheden for borgerne ved at indføre en indgang og hurtige svar.
 3. Mere proaktiv og løbende udvikling i borgerservicen via bedre anvendelse af data og samarbejde.


Tidsplan 2019-2020:

 • November bruges til at få borgernes input til, hvordan de ser og ønsker fremtidens borgerservice.
 • December bruges til at udarbejde en model for fremtidens borgerservice til politisk behandling i Byrådet i januar.
 • I februar er der offentlig høring af den valgte model.
 • I marts fremsendes model med høringssvar til politisk behandling.

Referater af relevante politiske møder

Læs referatet af Unge- og Kulturudvalgsmødet den 31. maj 2018

Læs referatet af Unge- og Kulturudvalgsmødet den 18. juni 2019

Læs referatet af Byrådsmødet den 27. august 2019

 

Yderligere oplysninger hos Formanden for Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank på telefon 25 53 13 88 eller Projektleder Kasper Holm Hansen på telefon 79 72 72 51.