Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye veje i den sociale indsats over for børn og familier virker i Billund Kommune

I Billund Kommune er inddragelse, tidlige og forebyggende indsatser samt løsninger tæt på hverdagslivet en central del af hjælpen til udsatte børn, unge og familier. Målet er, at alle børn og unge trives og udvikler sig.

Billund Kommune har siden januar 2016 arbejdet med en omstilling og udvikling af området for udsatte børn og unge med inspiration fra Sverige og Herning. I Billund Kommune hedder programmet ”Familie i forandring” og henviser til, at der både skal ske en forandring i organisationen samt i familierne.

”I omstillingsarbejdet har vi fokus på inddragelse af børn, unge og familier. Det handler om respekten for den enkelte og om at iværksætte indsatser, der virker og holder. Og det kan vi kun ved at inddrage børnenes og forældrenes erfaringer og ønsker”, fortæller Klara Lyskjær Noer, formand for Børne- og Kulturudvalget. 

Resultatet af en inddragende tilgang ses konkret i færre sager om tvangsanbringelser, hvor Billund Kommune har oplevet et fald fra 33 til 14 procent i anbringelser uden samtykke i årene 2014-2016.

Tæt på hverdagslivet

”Familie i forandring” lægger op til en række forandringer i den sociale indsats over for udsatte børn og unge. Udover mere inddragelse er et andet centralt element i programmet, at der skal sættes tidligere ind med forebyggende indsatser, og at børn og unge skal sikres et hverdagsliv så meget lig andre børns og unges som muligt.

”Det er jo i hverdagen, at livet leves, og det er her, at man lærer at begå sig. Det er derfor rigtig vigtigt, at udsatte børn og unge - ligesom alle andre børn og unge - har et hverdagsliv med familie, venner, skolegang og fritidsaktiviteter”, siger Klara Lyskjær Noer.

Flere socialrådgivere

Inddragelse og tilpasning af indsatsen til barnets behov kræver, at socialrådgiverne har en tæt dialog med familierne og følger hurtigere og oftere op. Derfor har Billund Kommune ansat fem ekstra socialrådgivere, så hver socialrådgiver på familieområdet i dag i gennemsnit har ca. 25 sager mod tidligere 35 sager i 2015.

Som en del af programmet er der desuden ansat en ekstra anbringelseskonsulent og to familievejledere. Sidstnævnte tilbyder familier i Billund Kommune op til fem anonyme, rådgivende samtaler i hjemmet.

”Familie i Forandring” har også skabt rum for et tættere tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejen og psykologerne i PPS.

Godt på vej

En nylig gennemført undersøgelse af kommunens børne- og ungesager viser, at omstillingen af familieområdet er godt på vej. Undersøgelsen viser en meget systematisk sagsbehandling, og hvor lovgivningen overholdes, både hvad angår børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger. I rapporten hedder det endvidere, at der foretages solide socialfaglige vurderinger, og at der generelt bliver taget rettidigt og relevant hånd om de udsatte børn og unge. Det gælder ikke kun i sagsbehandlingen, men også i familiebehandlingen, hvor familiekonsulenter gør en stor indsats i forhold til at bygge bro mellem det enkelte barn/ung og omverdenen.

”Rapporten dokumenterer, at håndværket i det store og hele er i orden. Det gør mig rigtig stolt, at der fundet flotte og gode eksempler på inddragelse af børn, unge og forældre, og at der er eksempler på, at løsninger og indsatser samskabes med familierne. Det skal vi have mere af”, udtaler børne- og kulturdirektør, Thomas Reintoft.

Fakta

Den svenske model og herningmodellen

Den svenske model eller Herningmodellen er en arbejdsform, som en række danske kommuner har indført på området for udsatte børn og unge. Arbejdsformen omfatter færre sager for den enkelte socialrådgiver, tættere kontakt til udsatte børn, unge og deres familie, hyppigere opfølgning på iværksatte indsatser, styrket tværfagligt samarbejde, flere forebyggende tiltag, flere anbringelser i netværksfamilier og plejefamilier samt færre og kortere anbringelser på institution. Det er forskelligt i hvilket omfang og hvordan, kommunerne arbejder med den svenske model og herningmodellen.

Arbejdsformen stammer oprindeligt fra Sverige, men er udviklet til et decideret program for arbejdet med udsatte børn og unge af Herning Kommune.

Familie i forandring

Den svenske model i Billund Kommune hedder ”Familie i forandring”. Programmet løber fra 2016-2019 og har særligt fokus på inddragelse af børn, unge og familier, styrket tværfaglighed, flere tidlige og forebyggende indsatser, løsninger baseret på familie, netværk og nærmiljø samt flere netværksanbringelser.

Byrådet har bevilliget en investering på 6,2 mio. i perioden 2016-2018. I 2019 forventes investeringen at balancere, og der forventes mindreudgifter fra 2020. Billund Kommune har fra 2015 til 2016 allerede reduceret de årlige udgifter til anbragte børn og unge med 4 mio. kr.

Undersøgelse af Billund Kommunes børne- og ungesager

University College Lillebælt, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler samt rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO har foretaget en analyse af 30 børne- og ungesager på vegne af Billund Kommune. Sagerne er udvalgt på baggrund af en række kriterier fastsat af UCL og BDO.

Formålet med undersøgelsen har været at skabe et afsæt for fortsat udvikling og forankring af programmet ”Familie i forandring”.

Læs hele rapporten fra undersøgelsen af Billund Kommunes børne- og ungesager her.