Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Gunhild Bette Sørensen – 40 års jubilæum

Gunhild Bette Sørensen fejrer 40 års jubilæum i Billund Kommune fredag den 1. december.

Gunhild er i dag ansat som fritidskonsulent i Kultur og Fritid i Billund Kommune, hvor hun blandt andet administrerer fritidsområdet, og herunder har den daglige kontakt med alle kommunens folkeoplysende foreninger.

Gunhild er født og opvokset i Donslund og stod i perioden 1971-1973 i lære hos Billund Huse A/S. I forbindelse med sin lærlingetid beskæftigede hun sig med almindeligt forefaldende kontorarbejde og bogholderi.

Den 1. december 1977 blev Gunhild ansat i Grindsted Kommune som kontorassistent på borgmesterkontoret og i informationen. Stillingen var blevet ledig som en konsekvens af, at skrive- og mangfoldighedsopgaver var blevet større og større. I den første periode bestred Gunhild forskellige kontorassistentstillinger på henholdsvis personalekontoret og borgmesterkontoret indtil hun pr. 1. december 1986 oprykkede til en stilling som overassistent på borgmesterkontoret.

I 2002 overgik Gunhild til Børne- og Kulturforvaltningen til en stilling som overassistent i Kulturafdelingen, hvor hun indtil kommunesammenlægningen i 2007 havde det administrative ansvar for kultur- og fritidsområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev Gunhild ansat som sekretariatsleder i Børne- og Kulturforvaltningen. En stilling, som hun sad i indtil organisationsændringer i 2014. Herefter tiltrådte hun sin nuværende stilling som fritidskonsulent i Kultur og Fritid.

Gunhild har gennem alle år varetaget sine opgaver loyalt med stor ihærdighed og med høj, faglig dygtighed. Hun har med sin store erfaring været en central og vigtig medarbejder i Kultur og Fritid de seneste år. Gunhild er utrolig respekteret og vellidt både som kollega, men i høj grad også hos de mange foreninger og borgere, hun daglig er i kontakt med, og så er hun kendt for sit store engagement, sin imødekommenhed og altid hjælpende hånd.

Privat er Gunhild gift med Hans-Erik, og sammen har de to voksne døtre og fem børnebørn.

Gunhild fejres ved en intern reception på Rådhuset i Grindsted, fredag den 1. december 2017.