Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Genbrugspladserne kan åbne for private fra tirsdag

KL anbefaler at genbrugspladserne åbner fra tirsdag den 31. marts 2020. For at det kan foregå forsvarligt i forhold til smittefare for borgere og medarbejdere anbefales adgangsbegrænsning. Billund Kommune melder ud om hvordan det kommer til at foregå i vores kommune på mandag.

 

Ændret anbefaling om adgang for private til genbrugspladser

KL har tidligere meldt ud, at affaldsindsamling, affaldsenergianlæg og deponier var kritiske opgaver på affaldsområdet. Det har hidtil været hovedreglen, at der ikke var adgang for private til genbrugspladserne. Da perioden nu er forlænget, og der opstår udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, ændrer KL anbefalingen.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet situationen. Deres vurdering er, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, således at det undgås, at der opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt. Dette kunne f.eks. gøres ved at regulere antallet af samtidige borgere på en given genbrugsplads i forhold til pladsens areal og indretning.  

 

Styrelsen anbefaler, at man på genbrugspladserne sikrer hyppig rengøring af fælles kontaktpunker således, at man minimerer risikoen for indirekte smitte via disse. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at brugerne ved tydelig skiltning på pladserne opfordres til at holde afstand til andre på pladsen samt udføre håndhygiejne, når de har forladt pladsen.

 

KL anbefaler på den baggrund, at genbrugspladserne åbner fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag den 31. marts 2020. For at dette kan foregå forsvarligt henset til smittefare for borgere og medarbejdere, bør kommunerne indføre adgangsbegrænsning og det bør overvejes, om der kan være en kommunal myndighedsperson med erfaring med miljøtilsyn til stede på pladserne.

 

Den kommunale repræsentant i LBS – den lokale beredskabsstab – kan anmode LBS om at deltage i bevogtning og adgangsstyring i nærmere aftalt omfang. Behovet forventes mindsket over tid og skal tilpasses den forventede belastning af den enkelte plads samt de lokale trafik- og tilkørselsforhold. Det er ikke en ydelse, der skal afregnes for. Der henvises til lokal dialog med beredskab og politi om bevogtnings- og bemandingsplaner samt håndhævelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er politiet, der håndhæver forsamlingsforbuddet, hvis der opstår tæthed på og omkring pladserne.

 

Dansk Affaldsforening udarbejder en liste med anbefalinger til, hvilke lokale løsninger der kan indgå i en sundhedsforsvarlig åbning og drift af pladserne, herunder portvagt, bomløsninger, nummerpladestyring, onlinebooking og andre muligheder, der passer til indretningen af kommunens genbrugsstationer.

 

Husk at tænke på renovations-medarbejderen

Selv om genbrugspladserne genåbner for private er der stadig grund til at tænke på affaldshåndteringen derhjemme. På grund af den aktuelle situation med Coronakrisen, nye hjemmearbejdspladser, lukkede skoler og daginstitutioner, skal familier der dagligt plejer at være spredt for alle vinde, pludselig tilbringe mange flere timer under samme tag. Det betyder mere affald ved de enkelte husstande og det kan renovationsmedarbejderne mærke.

Det er vigtigt at affaldssækkene ikke flydes mere end til den markerede streg, da sækken ikke kan medtages hvis den er overfyldt eller går i stykker. Hvis det almindelige affaldsstativ ikke rækker til det behov husstanden har på nuværende tidspunkt, kan der afhentes en ekstra sæk på genbrugspladsen i Grindsted.

Vi gør opmærksom på at der ved afhentning af ekstra sække skal tages hensyn og holdes god afstand til personale og eventuelt andre besøgende.

Vi opfordrer ligeledes borgere til at vise lidt ekstra hensyn til vores skraldemænd i disse dage. Hold god afstand - stil eventuelt din beholder frem til tømning, så vi mindsker smittespredning. 

 

Indsamling af dagrenovation (mad- og restaffald) opretholdes fortsat som hidtil og genbrugsbeholderen til metal, glas, pap, papir, og plast kan naturligvis også benyttes som normalt.

Husk:

  •  Ikke at proppe din genbrugsbeholder med stort pap, så kan skraldemanden ikke tømme den korrekt. Slå i stedet store papkasser sammen og saml dem i bundter. Det fylder mindre derhjemme og gør det nemt at komme af med på genbrugspladsen.
  • At bruge låget! - Sorter brugte husholdningsbatterier i en klar plastpose og lig den på låget af dit affaldsstativ, så tager skraldemanden det med næste gang der er tømning. Husk kun én pose ad gangen.
  • At sortere dit elektronikaffald fra – det må IKKE afleveres i genbrugsbeholderen, så tømmer skraldemanden ikke din beholder.
  • At pizzabakker og mælkekartoner skal sorteres som restaffald. 

Vi beder fortsat alle om at have forståelse i denne særlige situation.