Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjælp til virksomheder under COVID-19

Erhvervslivet oplever en nedgang i omsætning på grund af de tiltag, som kommer fra regeringen, der skal begrænse smitten med Coronavirus. For at hjælpe virksomhederne bedst muligt har staten og Billund Kommune forskellige tiltag.

Som virksomhed er det muligt at holde sig orienteret om situationen og hjælpen til erhvervslivet på Virksomhedsguiden, som løbende opdateres. I takt med at hjælpeordningerne bliver åbnet, vil virksomheder blive henvist til digitale ansøgningsportaler.

Hotlines for personlig rådgivning

De danske myndigheder og Billund ErhvervsFremme har oprettet hotlines, der skal rådgive virksomhederne omkring hjælpeordningerne og guide til de rette myndighedskanaler. For virksomheder der har behov for personlig hjælp bemandes følgende hotlines:

 • Erhvervsstyrelsen bemander en hotline på tlf. 72 20 00 34
 • Arbejdsmarkedskontorerne bemander en hotline på tlf. 72 20 03 50
 • Erhvervshus Sydjylland kan kontaktes på tlf. 41 88 66 00
 • Billund ErhvervsFremme kan kontaktes på tlf. 20 12 31 33

Billund Kommunes tiltag

 • Billund Erhvervsfremme koordinerer rådgivningBillund ErhvervsFremmes rådgivernetværk med advokater, revisorer, bankrådgivere og andre erhvervsrådgivere står klar til - uden beregning - af hjælpe lokale virksomheder.
  • Billund ErhvervsFremme kan kontaktes på tlf. 20 12 31 33
 • Billund ErhvervsFremme tilbyder detailhandel og specialbutikker gratis levering af varer. Detailhandel og specialbutikker uden egen leveringsservice får nu mulighed for at tilbyde kunder i Billund Kommune gratis levering via Shop i Billund.

  Mange borgere vil i den kommende tid undgå at bevæge sig ud i det offentlig rum af frygt for smittefare. Som en service til disse kunder og alle andre der ønsker det, kan butikker, der ikke har egen leveringsservice, nu tilbyde GRATIS leveringsservice i Billund Kommune. På den måde kan vi sammen støtte op om det lokale butiksliv, så det også er her, når krisen er ovre.

  Tilmed dig den gratis leveringservice i Billund Kommune

 • Fremrykning af betalinger, udskydelse af restancer: Billund Kommune tilbyder leverandører mulighed for at få fremrykket betaling for leverancer til Billund Kommune. Det vil sige, at hvis en virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen umiddelbart efter kommunens godkendelse af fakturaen. Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingen, kan kontakte Billund Kommune på budget@billund.dk 

  Ved henvendelsen skal oplyses:

  • Firmanavn
  • CVR-nummer
  • E-mail til brug ved information
  • Kontaktperson og telefonnummer
 • Undersøger behovet for fremrykning af anlægs- og renoveringsprojekter: Billund Kommune er i løbende dialog med det lokale erhvervsliv og undersøger behovet for iværksættelse af planlagte bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

Tiltag fra Billund Kommunes Jobcenter

 • Vejledning til virksomhedernes ansatte om ledighed og jobsøgning - også for fleksjobansatte: 
  Jobcenteret kan svare på spørgsmål om regler og vilkår for medarbejdere, der kommer ud i ledighed under COVID-19. Det gælder også medarbejdere, der er ansat i fleksjob.
 • Rekruttering for virksomheder og offentlige arbejdsgivere: 
  Jobcenteret er en del af et regionalt og landsdækkende netværk, som under COVID-19 arbejder sammen om at skaffe kritisk arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. Kontakt Jobcenteret hvis din virksomhed har svært ved at skaffe arbejdskraft til kritiske områder fx detailbranchen, chauffører eller forsygningssektoren.  
 • Vejledning om sygedagpenge i forbindelse med COVID-19: 
  Jobcenteret vejleder om sygedagpenge og virksomhedens mulighed for lønrefusion, i forhold til medarbejdere som er sygemeldte eller i karantæne som følge af COVID-19.
 • Vejledning og guidning til virksomheder til de forskellige ordninger: 
  Jobcenteret kan vejleder om muligheder for at bruge de forskellige ordninger fx opkvalificering af virksomhedens medarbejdere og arbejdsfordelinger under COVID-19. 
 • Jobcenteret kan kontaktes på tlf. 79 72 77 77

Statslige tiltag

 • Lønkompensation: Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19. Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
  • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

  Ansøg om lønkompensation

 • Kompensation for virksomheders faste udgifter: Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

  • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
  • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
  • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %

  Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

  Ansøg om kompensation for faste udgifter

 • Kompensation til selvstændige: Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation. Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

  • Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.
  • Kompensationen kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

  Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

  Ansøg om kompensation til selvstændige

 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat: Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 med henblik på at give virksomheder en bedre likviditet.

  • Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.
  • Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler
  • Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

  Læs mere om udskydelse af betalingsfrister på Virksomhedsguiden.