Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

En hilsen fra hjemmelærerinden med mere

De ansatte på skolerne i Billund Kommune forsøger på bedst mulig vis at give eleverne en hverdag med opgaver og sparring.

Herunder et par eksempler på hjemmeundervisning. Dels en hverdag hos skolelærer Janni Søgaard fra Vestre Skole i Grindsted, dels beskrivelse og en dagbog for undervisning på 7. klassetrin på Lynghedeskolen.

Lidt fra hjemme-skolelæreren 

I Billund starter dagen kl. 8.30 på min pind, hvor jeg skriver godmorgen til mine klasser på Vestre Skole. Jeg har indrettet mig et lille kontor hjemme, hvor jeg kan arbejde.  

Jeg kan herfra lave de opgaver, som jeg ofte vil bruge en del af min forberedelsestid på. Rette opgaver, forberede uv, lave planer for kommende perioder/skoleår, skrive udtalelser på elever, og kommunikere med forældrene. Alt dette er som det plejer. 

Jeg har sendt opgaver hjem til eleverne, med træningsopgaver i matematik, som eleverne kan arbejde med. 6. klasse har herudover også en aflevering og får en ny, når den er afleveret - ligesom vi plejer. 

I 3. klasse er der lavet en ugeplan for, hvor meget jeg forventer at de træner i løbet af ugen. Det er opgaver på 3 forskellige portaler, som de kan tilgå hjemme.  

Men min største fokus ligger i at kommunikere med eleverne. De skal hele tiden vide, at jeg er til at komme i kontakt med. De kan have forskellige spørgsmål omkring det faglige eller tekniske. Men flere elever har også brug for, at vi som ”vigtig voksen” er til at komme i kontakt med. Elever kan opleve denne anderledes situation på forskellige måder, og de kan derfor have brug for en voksen, som har tid til at lytte til dem - ligesom de plejer at opleve det. 

Der er stor forskel på, hvordan jeg arbejder i forhold til klasserne. 6. klasse er godt med på det elektroniske og kommunikation gennem forskellige medier. Men i 3. klasse kan det være svært, så det kommer vi til at bruge tiden på at øve os i.  

Vi skal arbejde med at være selvstændige, tage ansvar for egen læring og være effektive. Eleverne får disse som mål både i 3. og 6. klasse.  

I forhold til faget matematik så har jeg ingen forventning om, at de kan tilegne sig nye ting og bruger derfor tiden på at få eleverne til at forstå at træning og vedligeholdelse er vigtig.  

Jeg bruger Aula til vigtige fællesbeskeder og kommunikation med forældrene. Men eleverne er det på Teams og sms vi ”snakker”. To medier er nok, og de kan begge det vigtigste - både video, samtale og chat.  

Vi skal nok komme igennem og have lært en masse, både elever, forældre og lærer. Vi lære bare ikke det der står i planen - men det der giver mening i nuet (som vi plejer…!) 😊  

Hilsen 

Hjemme-lærerinden 

Jannie Søgaard 

 

En ugeplan fra Lynghedeskolen

Her er en ugeplan fra 7. klasse på Lynghedeskolen. Overordnet set så er der kommet rigtig godt gang i fjernundervisningen.

Lærere, pædagoger og elever arbejder rigtig godt sammen på mange forskellige platforme. Alle er aktive og har taget imod udfordringen på bedste måde.

Vores udskolingsteam (altså lærere og pædagoger) har et dagligt videomøde hver dag kl. 11.30 – 11.50, så de kan stadig kan have lidt socialt sammen.

 

Ugeplanen

Arbejdsoversigt uge 12

Jeres hverdag:

Vi foreslår at I laver en fast struktur i jeres hverdag:

Stå op senest kl. 9. På den måde sikrer vi, at vi bedst kan komme i kontakt med jer mellem 9 og 14.

Vi forventer at aflevering af lektier foregår i dette tidsrum.

Vi forventer at I hver dag bevæger jeg mindst i en halv time sammenhængende. Bevægelsen må gerne ligge efter kl. 14. Bevægelse kan være en cykeltur, gåtur, løbetur, rulleskøjter eller andet i fri natur.

Lærerne kan kontaktes på hverdage mellem kl. 12 og 14 på Aula i forbindelse med spørgsmål til lektierne.

Der afholdes videomøde hver dag kl. 13.30 på Teams LYS 7C under indlæg. Her er der mødepligt.

Hvis man ikke afleverer sine opgaver eller er til stede ved videomødet, bliver man noteret for fravær.


Dansk

Hver dag skal I læse mindst 20 minutter. Derefter skal I skrive et resumé/referat, af det i har læst (ca. 100 ord). Resuméet/referatet skal sendes til mig hver dag inden kl. 14 på Aula. Hvis man før har haft aftaler med mig om at aflevere færre ord, kan man skrive til mig på Aula og få en aftale lavet.)

Opgaver til jomfruen: De opgaver der sidder bagefter novellen skal I ikke lave.

  1. Læs novellen
  2. Lav et kort resumé (maks 200 ord). Hvis man før har haft aftaler med mig om at aflevere færre ord, kan man skrive til mig på Aula og få en aftale lavet.
  3. Personkarakteristik: Beskriv Lise og beskriv hendes mor

Opgaverne til jomfruen skal sendes til mig senest fredag kl. 14 på Aula.