Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byrådet klar til at mødes på Skype

Byrådet i Billund Kommune er klar til at holde byrådsmøde på Skype tirsdag den 28. april, hvis situationen kræver det. Udvalgsmøder og ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i denne uge (uge 14) om fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver holdes på skype eller delvis på Skype.

Borgmester Ib Kristensen har orienteret Byrådet i Billund Kommune om, at det næste byrådsmøde tirsdag den 28. april afvikles som et Skypemøde, hvis ikke situationen med nedlukning af Danmark er ændret inden.

 - Vi holder mødet som Skypemøde. Og for at begrænse og inddæmme smitte med COVID-19 her i landet og samtidig imødekomme de tiltag, som er iværksat af sundhedsmyndighederne, har jeg besluttet, at offentligheden ikke tillades fysisk adgang til det/de kommende byrådsmøder som en fravigelse af den kommunale styrelseslov § 10, stk. 1, siger Ib Kristensen.

Beslutningen er truffet i henhold til §3 i bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Borgerne kan ikke fysisk komme til byrådsmøde, men de vil som altid kunne følge med i mødet via livestreaming på Billund.dk og via Billund Kommunes Facebook-side. Beslutningen herom er truffet i henhold til §6 i ovennævnte bekendtgørelse.

 - Vi har i den seneste uge set eksempler på byrådsmøder, der er gennemført via Skype hos andre kommuner. Det har fungeret fint, så det gør vi selvfølgelig også, hvis det er nødvendigt, siger Borgmester Ib Kristensen.

Udvalgsmøder på Skype i denne uge

 En del af byrådsmedlemmerne vil allerede i denne uge kunne øve sig på politiskmøder via Skype. Unge- og Kulturudvalget mødes torsdag den 2. april via Skype.

Voksenudvalget mødes i dag, mandag den 30. marts, og Teknik- og Miljøudvalget i morgen, tirsdag mødes den 31. marts. Begge møder holdes som en kombination med delvis fysisk møde og nogle deltagere på Skype.

Ekstraordinært ØK-møde på onsdag

Økonomiudvalget holder på onsdag den 1. april et ekstraordinært møde for at drøfte og tage beslutninger om, hvordan Billund Kommune i denne ekstraordinære situation kan understøtte erhvervslivet ved at fremrykke opgaver. KL og Regeringen har aftalt, at kommunerne sættes fri i forhold til anlægsloftet i resten af 2020, og det giver mulighed for at fremrykke nogle af de allerede planlagte anlæg.

Se dagsordenen for det ekstraordinære ØK-møde, som bl.a. indeholder frigivelse af midler til de kommende byporte i Børnenes Hovedstad, Billund