Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortforpagtning af landbrugsjord frem til december 2024

Har du lyst til at drifte kommunal landbrugsjord? Billund Kommune har overskud af landbrugsjord, som ikke er blevet borforpagtet efter den seneste udbudsrunde. Jorden tilbydes nu som udgangspunkt efter først til mølle princippet. Betalingsrettigheder for det forpagtede areal medfølger.

Er du interesseret i at drifte landbrugsjorden, kan du her læse mere om de forskellige arealer. 

Forpagtningen vil blive tildelt efter først til mølle princippet. 
Er der flere interesserede om en konkret forpagtning, og er der ikke indgået bindende aftale, vil de interesserede parter blive kontaktet med henblik på konkret budrunde.

Er der ikke indgået aftale om forpagtning inden den 10. april 2020, vil Billund Kommune selv søge hektarstøtte på jorden.