Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Stor opbakning til samlet ramme for ny Ungeindsats i Billund Kommune

Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune godkendte torsdag en samlet ramme for den fremtidige ungeindsats i Billund Kommune.

Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune godkendte torsdag en samlet ramme for den fremtidige ungeindsats i Billund Kommune.

 Udgangspunktet for arbejdet har været den nationale uddannelsespolitiske- politiske målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse eller være i beskæftigelse.

 - Det er en af de sager, der hele vejen rundt giver en god følelse som politiker. Jeg synes virkelig vi får en stærk og gennemarbejdet ramme, der tydelig viser vejen for, hvordan vi fremover vil arbejde med ungeindsatsen i Billund Kommune, siger Formanden for Unge- og Kulturudvalget Stephanie Storbank.

 Unge- og Kulturudvalget har modtaget ni høringssvar til forslaget til rammen for ungeindsatsen, og høringssvarene er i høj grad med til at bekræfte den gode følelse hos formanden for udvalget.

 - Der er dejligt at se det ejerskab, der er til den samlede ramme, og at forskellige afdelinger allerede nu kan se sig selv i den og byder ind med forskellige områder, hvor de kan se sig selv og bidrage til at løse opgaverne, siger Stephanie Storbank.

 Både politisk og i høringssvarene er der stor fokus på, at den vedtagne ramme for ungeindsatsen kun er første skridt på vejen. Forude venter arbejdet med at udarbejde en ungepolitik og en strategi for, hvordan vi bedst hjælper de unge, der har brug for støtte til at få uddannelse eller job.

 - Det handler om de værdier vi som kommune møder de unge med, når vi skal nå vores mål om uddannelse og job til de unge. Hvordan arbejder vi mod målet? Det er vigtigt, at vi bliver helt skarpe på, hvordan vi lykkes med opgaven, siger Stephanie Storbank.

 

Fakta:

 Udgangspunktet for ungeindsatsen er den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at ”Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse”.

 Det betyder, at:

I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en      ungdomsuddannelse.

I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og længere sigt.

 Det er kommunen selv, der beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres og har ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Kommunen får en række redskaber til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Som led heri har kommunen ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Som en del af arbejdet med ungeindsatsen har Billund Kommune defineret, at formålet er at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så indsatsen bliver helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig.

Målet med at etablere en ungeindsats med en ungeenhed er, at de unge med særlige behov i Billund Kommune oplever:

 At der er én indgang til det kommunale

At der er sammenhæng og kontinuitet i den kommunale indsats, der tager afsæt i professionelle relationer og en fælles tilgang til den unge

At indsatserne tager afsæt i deres behov og de defineres i en samskabende proces I beskæftigelsesplanen 2019-20 er desuden fastsat følgende udviklingsmål i forhold til målgruppen:

Andelen af unge i alderen 18-22 år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10 procent pr. år i årene 2019-2020 set i forhold til det foregående år

Minimum 25% af de unge 16-29 årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i 2019-2020

Antallet af unge, der er på uddannelseshjælp i mere end et år, reduceres med 15 i 2019 og 5 i 2020.

  

Yderligere oplysninger hos:

 Formanden for Børne- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank på telefon 2553 1388

Direktør for Børn- og Unge, Thomas Reintoft på telefon 7972 7600