Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Næsten en kilometer med blomster ”på vej”

En blomstrende og farverig strækning på næsten en kilometer byder om kort tid besøgende velkommen til Billund. Snart starter Billund Kommune arbejdet med nybeplantningen af staudeplanter langs Åstvej.

Kommunen vil gerne sørge for, at der i en tid med mange anlægsarbejder alligevel er en smuk indfaldsvej til Billund. Arbejdet går i gang, så snart der er kendskab til ledningsnettet i forbindelse med gadebelysningen.

Teknik- og Miljøudvalgsformand Per Nyhus siger: 

Her er tale om en stor forskønnelse, og mange vil kunne nyde den lange blomstrende strækning langs en af de veje, hvor især mange turister færdes i sommerhalvåret, til og fra Billund”. 

En smuk og praktisk løsning

De eksisterende grønne buske langs sydsiden af vejen bliver stående, og på nordsiden af vejen plantes der nye gule dagliljer, blå katteurt og smukke prydgræsser. Det er meningen, at der på sigt kan ske en tilsvarende beplantning på den anden side af vejen.

Planterne vil blomstrer fra midt på sommeren til helt ind i efteråret og ukrudt får svært ved at finde plads til at gro mellem de nye stauderplanter langs vejen, da stauderplanterne er bunddækkende.


Blomsterbed langt Åstvej, Billund
Snart byder Åstvej besøgende velkommen til Billund med blomster i mange meter.