Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

I Billund Kommune blev videoovervågning af medarbejdere aktivt fravalgt

Billund Kommune er blevet nævnt sammen med kommuner, der blandt andet har brugt videoovervågning i forbindelse med tjek af IT-sikkerhed, og det ærgrer kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen, for Billund Kommune har aktivt fravalgt videoovervågning.

Billund Kommune er blevet nævnt sammen med kommuner, der blandt andet har brugt videoovervågning i forbindelse med tjek af IT-sikkerhed, og det ærgrer kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen, for Billund Kommune har aktivt fravalgt videoovervågning.

- Det er korrekt, at vi i Billund Kommune har et samarbejde med Prueba, men det har været på nogle helt andre betingelser og med et andet mål end de øvrige historier som har været fremme. I Billund Kommune har der ikke været brugt videoovervågning eller falske id-kort. Tvært i mod har vi aktivt fravalgt det i den aftale vi indgik med Prueba om tjek af IT-sikkerheden op til et lederseminar med fokus på IT-Sikkerhed siger Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

 

I Billund Kommune er sat ekstra fokus på sikkerhedsarbejdet generelt på baggrund af EU-databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft i maj 2018.

For at sikre fokus på de nye skrappe sikkerhedsregler er der lavet intern information med kampagnemateriale, som har været synligt i rundt i organisationen. Der er også udarbejdet og godkendt en sikkerhedspolitik og der er i juni 2018 holdt et lederseminar med fokus på, hvordan Billund Kommune kan blive udsat for sikkerhedstrusler, og hvordan sikkerhedsniveauet var i forhold til om uvedkommende kunne trænge ind fysisk eller digitalt og få adgang til personfølsomme oplysninger.

Og det var netop i forbindelse med seminaret, at Billund Kommune indledte et samarbejde med Prueba, der deltog på seminaret som konsulenter.

Inden seminaret som blev holdt i juni 2018 blev der lavet en aftale med Prueba om at de skulle teste den fysiske sikkerhed på Rådhuset og hos Bibliotek og Borgerservice i Magion.

Testen blev udført to gange i juni, den 6. juni, hvor medarejdere fra Prueba besøgte Rådhuset og  Biblioteket i Magion for at se på omgivelserne. På rådhuset blev vedkommende mødt med spørgsmål om hvem han var og hvad han lavede og ført op i IT.

Den 20 juni, hvor medarbejdere fra Prueba igen besøgte Rådhuset med det mål at isætte usb-udstyr i en computer. Forsøget blev afvist af medarbejdere, som kontaktede IT.

På Biblioteket i Magion, hvor der i sagens natur er offentlig adgang og mange ukendte personer, lykkedes det i anden omgang at placere USB-enhed i offentlig computer.

De to besøg blev altså gennemført for have nogle eksempler med til lederseminaret, og var på ingen måde en kontrol af medarbejdere eller deres arbejde.

Der er i 2019 planlagt endnu et strategisk seminar om sikkerhed for alle chefer i 2019 og det skal følges op af et skræddersyede indsatser i forhold til de enkelte afdelinger og institutioner.

 God dialog med HK

Historierne om overvågning fik HK Danmark til at reagere og henvise til overenskomsten, idet der henvises til at medarbejderne har skullet varsles i forhold til paragraf 3, der handler om iværksættelse af kontrolforanstaltninger.

 

Mandag den 18. februar blev der holdt dialogmøde mellem HK ved Ole Neupart og HK Tillidsrepræsentanterne på Rådhuset samt Billund Kommune ved blandt andet Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen og Direktør for Teknik & Stabe, Lauge Clemmensen.

- Vi har til dagligt et rigtig godt samarbejde med HK og tillidsrepræsentanterne og derfor var det også rigtig godt at få holdt et dialogmøde og få fortalt at vi er meget kede af, at blive sammenlignet med steder, hvor der er foregået direkte overvågning, siger Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

 

Også HK glæder sig over dialogmødet.

- Vi er tilfredse med at få forklaret, at der i Billund Kommune ikke er foregået overvågning/videoovervågning af medarbejdere, og på mødet fik vi i fællesskab snakket om initiativer, der kan tages for at orientere om eventuelle initiativer, der har kontrollignende karakter, på forhånd, siger Ole Neupart, der er Faglig Konsulent i HK Sydjylland.

 

 Fokus på medarbejderne tryghed

 -  Der er ingen tvivl om at vi også fremadrettet skal have stor fokus på IT-sikkerhed. Vi håndterer store mængder af borgernes data og dem skal vi passe på, men test af sikkerheden skal ske med respekt for medarbejdernes tryghed. Derfor har vi brugt denne sag konstruktivt sammen med vores egne tillidsfolk, i direktionen og nu sammen med HK for vi fremadrettet kan sikre, at initiativer i forbindelse med datasikkerhed eller andet ikke skaber utryghed, siger Ole Bladt-Hansen.

 

Som noget af det første vil hoved-MED i Billund Kommune blive indbudt til en bredere drøftelse, så der kan opnås en fælles forståelse for, hvordan datasikkerheden og eventuelt andre initiativer kan gennemføres uden det skaber utryghed.

 

 

   

Yderligere oplysninger hos:

Kommunaldirektør

Ole Bladt-Hansen

Tlf.: 7972 7201