Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Stenderup Børnehave samarbejder med både landbrug og plejecenter

I Stenderup Børnehave er det åbne dagtilbud en naturlig del af hverdagen og børnehaven har aktive samarbejder med både landbrug og plejecenter

I Stenderup Børnehave har de taget udgangspunkt i det samfund de er en del af, da de begyndte at kigge på, hvordan de skulle åbne dagtilbuddet ud mod omverdenen.

 

"Vi er et landbrugsområde, og vi ved fra dagligdagen at vores børn ved noget om og interesserer sig for både dyr og maskiner, og samtidig har vi et forældrepar med et fritidslandbrug, som gerne ville have besøg af os," fortæller Annette Catsburg og Berit Holm Pedersen fra Stenderup Børnehave.

 

Børn har deltaget i samarbejdet med landbruget som også indbefattede et meget spændende besøg hos Stenderups store virksomhed, maskinleverandøren HCP Danmark, hvor børnene fik lov at bestige og sidder i nogle af de nye flotte traktorer med mere.

 

"Vi oplever i forvejen at børnene kan mærket på de traktorer, der kører forbi børnehaven, og det er ikke blevet mindre efter besøget hos HCP," fortæller de to pædagoger fra børnehaven.

 

Både læring og leg

 

Hos det åbne landbrug koncentrerede børnehaven sig om tre dyr, køer, heste og høns, og udover at børnene har fået mere viden om netop de tre dyr, så har der også været en del sprogundervisning indover.

 

"Hedder det en eller et ko og så videre. Vi har oplevet at børnene virkelig har delt deres viden med hinanden og vi har brugt det som forberedelse til Åbent Landbrug, hvor børnene så kunne tage familien med og bruge deres viden til at fortælle," siger de to pædagoger.

 

Udover samarbejdet omkring dyr og maskiner har børnehaven i Stenderup Børnehave også et samarbejde med Plejecentret i byen som besøges to gange årligt til fastelavn og jul. Det er de ældste børn, der er med og det er noget de ser frem til og glæder sig til.

 

"De snakker om det hver gang vi går forbi plejecentret og det er et samarbejde som også de ældre er glade for," fortæller Annette Catsburg, der har gennemført besøgene i flere år.

Med de to samarbejder omkring landbrug og med plejecentret er børnehaven i Stenderup godt med i forhold til det åbne dagtilbud, men Børnehaven deltager alligevel, når der er åben skole- og dagtilbudsmesse på Rådhuset i Grindsted onsdag den 15. marts, for det skader aldrig at se om der nye muligheder for samarbejder.

 

 

Fakta om den åbne Dagtilbud- og Skolemesse

 

Dagtilbuddene i Billund Kommune er med for første gang, når der onsdag den 15. marts for anden gang er messe på Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

 

Alle, som ønsker at samarbejde om børn og unges læring, kreativitet og trivsel er velkommen.

 

Messen er onsdag den 15. marts fra klokken 16.00 til 18.00. Som noget nyt er dagtilbuddene i år også repræsenteret ved messen.

 

Program for Dagtilbud- og Skolemessen 2017.

 

Kl. 16.00            Åbningstale ved Klare Lyskjær Noer, Formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune

Kl. 16.15            Spirekor fra Vestre Skole synger i samarbejde med Kulturskolen

Kl. 16.20            Standene åbner                     

Kl. 17.15            Spil Skoleskak sammen med Søndre Skole

Kl. 18.00            Tak for dit besøg

 

Deltagere ved messen:

Dagplejen, Billund Kommune

Børnenes univers, Grindsted Vest

Børnenes univers, Grindsted Syd

Børnenes univers, Billund

Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Børnehave

Børnehuset Andedammen, Vorbasse

Stenderup Børnehave

Sdr. omme Børnehave

Vestre skole, Grindsted

Søndre skole, Grindsted

Billundskolen

Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig,

Vorbasse skole

Stenderup skole

Sdr. omme skole

HELPUS

Making v/Billund Kommune

Naturcenter Tønballegård, Søballegård og Koutrupgård

Grindsted El- og Varmeværk (GEV) A/S

Billund Vand

Kræftens Bekæmpelse

UC Lillebælt – Lærer og Pædagog uddannelsen.

DGI

LEIS – LEGO Education Innovation Studio

Børnenes Hovedstad

Billund Bibliotekerne, herunder Børnebiblioteket

Billund Kulturskole

Natur og Fritidsliv v. Billund Kommune

Park og Vej, Billund Kommune