Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Millionstøtte til at synliggøre Filskovs natur

Borgerne i Filskov er tovholdere i et nyt stort projekt, hvor visionen er at skabe et sammenhængende netværk af tilgængelige stier og aktiviteter med naturen i centrum og knytte det sammen med den centrale bykerne.

Fra sommeren 2018 vil de mere end 2,5 millioner gæster, der hvert år besøger Billund Kommune få endnu en mulighed for en unik familieoplevelse. Til den tid åbnes der i Filskov op for et nyt sammenhængende netværk af oplevelses stier og aktiviteter på et 170 hektar stort skønt naturområde med hedeslette, plantage mergelgrav, mose og en gennemløbende å.

Børnene fra Filskov Friskole er i forvejen storforbrugere af naturen i og omkring byen, men de glæder sig alligevel helt vildt til de nye aktivitetsmuligheder som de nye stier vil medføre.

 Visionen er født af borgerne i Filskov, der ønsker at udnytte den unikke natur i og omkring byen til at skabe sammenhængskraft og alternativ aktiv naturformidling til glæde for byens borgere og foreninger, men i høj grad også for gæster fra hele Danmark og altså gerne nogen af de mere end 2,5 millioner turister, der i forvejen besøger Billund Kommune hvert år. 

 Ideen til naturprojektet kom frem ved en workshop i 2015, hvor borgerne i en fælles workshop med Billund Kommune synliggjorde deres ønsker og behov i forhold til øget brug af byens naturlandskaber i hverdagen.

 Fra Billund Kommunes så man et dobbeltpotentiale i de ideer og visioner som borgerne i Filskov har.

 - Det handler om sætte naturen og mulighederne i Filskov i fokus, men samtidig vil det skabe nogle fantastiske rammer i forhold til at være aktiv, og dermed er det også sundhed, siger Per Nyhus og Ruth Lauridsen, der er formænd for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i Billund Kommune.

 Det er borgerne i Filskov, der har skabt visionen, og det bliver også byens aktive borgere, der bliver tovholdere i at gennemføre projektet. Men det sker med støtte fra Billund Kommune og samtidig har projektet vist sig at være så visionært og bæredygtig, at også Friluftsrådet og senest Nordea-fonden har meldt sig på banen med støtte til projektet.

 -   Filskov ligger omgivet af attraktiv natur, som nu bliver nemmere at opleve for byens borgere og besøgende. Projektet bygger på et stærkt lokalt engagement. Vi er sikre på, at det vil styrke fællesskabet, og måske inspirere andre mindre samfund omgivet af natur, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

 I Filskov glæder man sig meget til at komme i gang med selve anlægsarbejdet og ikke mindst til at kunne indvie det netværk af tilgængelige stier som er projektets formål.

 -   Vi er en by med borgere, der er aktive og stolte over at bo her. Nu får vi muligheden for at vise det frem og samtidig skaber vi noget, hvor hele byen, men så sandelig også turister, borgere og foreninger andre steder fra, kan komme og få en aktiv naturoplevelse, siger Johan Andersen, der er formand for Lokalrådet i Filskov.

  

Fakta, milepæle og  Økonomi i Projektet:

 2,3 millioner kroner totalt. Heraf 1,1 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden Og 500.000 kroner fra Friluftsrådet.

Hertil kommer frivilligt arbejde fra borgerne i Filskov.

 

 Projektet:

 At skabe sammenhængende netværk af tilgængelige stier og aktiviteter på et 170 hektar stort område i Filskov i Billund Kommune. Projektet indledes nu forventes at være færdig i sommeren 2018. 

 

Milepæle – Indledende fase

 - Marts 2017 Kommunikation til lokal- og regional presse om projektet.

-  Marts 2017 Start på myndighedsbehandling i forhold til naturbeskyttelsesloven, skovloven, vandløbsloven, planloven og eventuelt vejloven.

-  April 2017 Lodsejeraftaler indledes.

 

Milepæle - Anlægsfasen

- April – maj 2017 Indledende borgermøde/informationsmøde for interesserede og frivillige der skal være med i anlægsfasen.

- Maj 2017 – maj 2018 Anlægsfase og projektudvikling.

  

Yderligere oplysninger hos:

 

Billund Kommune: Projektleder Lea Kromann-Gallop – Telefon 7972 7054

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers – Telefon 4070 3784    

Friluftsrådet: Konsulent Rikke Damm – Telefon 2452 6089

Filskov: Formand for Lokalrådet Johan Andersen – Telefon 2123 2875