Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FlexUng og FlexTur bliver billigere

Fredag den 10. marts kom det frem, at forligspartierne vil gøre det billigere for unge at køre med bus i kommunen men også de borgere, der bruger FlexUng eller FlexTur kan glæde sig til billigere transport.

Teknisk Udvalg i Billund Kommune har besluttet, at det skal være billigere at gøre brug af FlexUng og FlexTur med virkning fra den 1. juni 2017.

- I vores dialog med landdistrikterne har det været et klart ønske, at man gerne vil gøre ordningerne endnu mere attraktive. Og i udvalget vil vi gerne give borgerne i hele kommunen de bedste muligheder for at komme rundt, og udvalget tror på, at en billigere flextrafik kan være en løsning, siger Per Nyhus, der er formand for Teknisk Udvalg i Billund Kommune.

Beslutningen er at taksten bliver nedsat fra 5 kroner til 3,50 kroner pr. kilometer for at køre med FlexTur, mens det for de unge, der har FlexUng kun skal koste 1,75 kroner pr. kilometer. Der vil dog fortsat være en minimumsbetaling på hver tur, så en flextur mindst vil komme til at koste 35 kroner, mens FlexUng som minimum koste 18 kroner.

- FlexTur og FlexUng er gode alternativer til den øvrige kollektive trafik og dækker også de steder, hvor der er få eller ingen muligheder for at tage bussen, siger Per Nyhus.

I alt har ordningerne været i brug små 4.000 gange i 2016, og Teknisk Udvalg tror og regner med at forbruget stiger med op til 40 procent.

- Udover at nedsætte prisen laver vi også en målrettet markedsføring af de nye og billigere muligheder. Det vil ske via forskellige kanaler og medier, sådan at vi rammer både målgruppen til FlexUng og til FlexTrafik i øvrigt, siger Pet Nyhus.

Yderligere oplysninger hos: Formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Nyhus på telefon 2049 0359 eller Trafikplanlægger Vagn Pedersen på telefon 7972 7060.