Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye regler for forebyggende hjemmebesøg

En lovændring betyder at reglerne for forebyggende hjemmebesøg er ændret, og det har selvfølgelig også betydning for borgerne i Billund Kommune.

Nye regler for forebyggende hjemmebesøg – hvad betyder de

En lovændring betyder at reglerne for forebyggende hjemmebesøg er ændret, og det har selvfølgelig også betydning for borgerne i Billund Kommune.

Konkret betyder ændringerne:

  • Alle borgere får ved det fyldte 75 år fortsat tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, der blandt andet bruges til afklaring af behovet for fremtidige besøg og til at afklare hvorvidt der er borgere med særlig behov for en forebyggende indsats.
  • Borgere i alderen 76 -79 år får således ikke længere tilbudt forebyggende hjemmebesøg, med mindre de vurderes at have et særligt behov for dette.
  • Det tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes fra 75 år til 80 år.

Billund Kommune tilbyder derudover besøg til borger fra 65 år ved tab af ægtefælle. Besøget gives med henblik på at skabe tryghed og trivsel, yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

Øvrige borgere mellem 65 og 79 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i en særlig risiko for at komme i en vanskelig livssituation, enten fysisk, psykisk eller socialt.

Besøget gives med henblik på at skabe tryghed og trivsel, yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

Borgere i alderen fra 65 – 79 år kan altid henvende sig

 Borgerne kan altid henvende sig til til forebyggelseskonsulenterne for en snak eller med ønsket om et besøg.

 Henvendelse sker på tlf. 72131669 i tidsrummet mandag – fredag kl. 08.00 – 10.00 og igen mandag til torsdag kl. 12.00 – 13.00