Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udviklingspuljen under folkeoplysningsloven

Puljen er til støtte for udvikling af nye aktiviteter der har et folkeoplysende sigte.

Puljen er øremærket til godkendt folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, samt foreninger under opstart, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Der kan søges til:

  • Opstart af nye foreninger
  • Aktiviteter der etableres i samarbejde mellem foreninger og mellem foreninger og andre
  • Initiativer for særlige målgrupper f.eks. nydanskere eller handicappede
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr til nye aktiviteter.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2015.

Ansøgningen sendes på mail til gbs@billund.dk eller til:

Billund Kommune
Kultur og Fritid
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

 Læs mere om udviklingspuljen under folkeoplysningsloven