Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Syv kommuner vil sikre bedre service til virksomhederne

Kommunerne i Trekantområdet og Haderslev går sammen om at hjælpe virksomhederne i Syddanmark med at få den arbejdskraft, de har brug for.

Et nyt samarbejde imellem syv kommuner satser på en fælles indsats for at hjælpe virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft. Udvalgsformændene i Trekantområdets kommuner og Haderslev har mødtes to gange for at lægge en strategi for arbejdet. Strategien ligger i forlængelse af Trekantområdets vision om at være det vigtigste vækstcenter i Vestdanmark. Kommunerne, som tæller Kolding, Fredericia, Vejen, Haderslev, Middelfart, Billund og Vejle, baserer indsatsen på gode erfaringer med samarbejde på tværs af kommuner om service over for virksomhederne.


Jobformidling i fællesskab


Første skridt i samarbejdet er at etablere en fælles jobformidling på tværs af kommunerne. Ved at koordinere jobformidlingen er målet, at en virksomhed kan henvende sig i ét jobcenter og få kandidater fra alle syv jobcentre.


"I stedet for at virksomheden selv skal gøre arbejdet med at ringe rundt til forskellige jobcentre, vil vi nu gøre arbejdet for dem. Vi giver dermed virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag og bedre muligheder for at finde den rette medarbejder. Det synes jeg er en god service, som jeg tror virksomhederne vil gøre brug af" udtaler Jane Findahl, formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune.

Torben Greve, som er ejer af virksomheden LG service i Middelfart, har gode erfaringer med, at jobcentre samarbejder om jobformidling.

"Jeg kontaktede Jobcenter Middelfart, da jeg manglede en ny medarbejder. De havde ikke en ledig, der matchede mine ønsker, men da de har en samarbejdsaftale med Fredericia, blev opgaven alligevel hurtigt løst. Jeg ser frem til, at de syv kommuner laver en lignende aftale, da jeg nogle gange mangler en mand nu og her" fortæller Torben Greve.


Uddannelse på tværs


De syv kommuner etablerer samtidig et pilotprojekt, hvor uddannelse og opkvalificering af ledige bliver koordineret på tværs af kommunegrænser. Målet er at få bedre mulighed for at imødekomme virksomhedernes behov for opkvalificering.


"Hvis vi i Vejen Kommune oplever et behov til opkvalificering fra en virksomhed, kan det være svært at finde deltagere nok til at oprette holdet. Ved at koordinere indsatsen, kan vi fylde op med deltagere fra de øvrige kommuner. På den måde får vi bedre mulighed for at gennemføre de kurser og uddannelser, som virksomhederne efterspørger" udtaler formand for Beskæftigelsesudvalget i Vejen Kommune Frank Schmidt-Hansen.


Den fælles jobformidling vil blive etableret i juni 2015, og pilotprojektet for den fælles indsats for uddannelse og opkvalificering starter op i september 2015.

Kontaktoplysninger:
Billund Kommune:
Gitte Ottosen, formand for Beskæftigelsesudvalget got@billund.dk

Tlf. 23 68 00 91